Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsberetning for 2018

​​​​​

NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB                                                                     

AVD. 163 KONGSBERG OG OMEGN

POSTBOKS 137, KONGSBERG

ÅRSBERETNING 2018

Styret har i tiden 7 februar 2018 til 6 februar 2019 bestått av:

 

               Leder:                                                Jørn Anders Brunsvik

               Nestleder:                                         Eirik Skoglund

               Styremedlem:                                   Olav Masteholtet

               Styremedlem/Sekretær:                     Gerd Irene Aaker

               Styremedlem/kasserer:                      Finn Andersson                               

               Styremedlem/Web ansvarlig:             Grete Bilden

               Varamedlem:                                   Kjetil Thomassen

               Varamedlem:                                  

 

Ridderkollegiet:

               Leder:                                                Gerd Irene Aaker (Ridder)

               Medlem:                                           Olav Masteholtet (Ridder)

               Medlem:                                           Øivind Slåbakk (Ridder)

 

Valgkomite:

               Leder:                                                Styret

               Medlem:                                           Ikke funnet kandidat

               Medlem:                                           Ikke funnet kandidat

 

Revisor:

               Revisor:                                            Aslak Høgetveit

               Revisor:                                            Kjell Ranheim

 

Redaksjonskomite:

                                                                          Jørn Anders Brunsvik

                                                                         

Trykk/Layout:

                                                                          Jørn Anders Brunsvik

 

Tekniskkomite:

                                                                          Kjetil Thomassen

                                                                          Eirik Skoglund

                                                                          Olav Masteholtet

              

Bobilkontakt

                                                                          Eirik Skoglund

Kjøreinstruktør:

                                                                          Tom Jensen​

Andre tillitsverv i NBCC:

Olav J. Masteholtet er leder av Valgkomiteen i Region TE/VE/BU for 2018.

Aslak Høgetveit er Regional Kjøreinstruktør i Region TE/VE/BU for 2018.

              

Ridderkollegiet:

Vår avdeling har etablert et ridderkolledium for «Det edel Drag» det ble vedtatt på årsmøte i 1997. Det ble ikke delt ut noen Edel Drag i 2018.

 

Langt medlemskap i NBCC:

35 år                    Tor Edmund Thoresen

30 år                    Odd Fiskum, Tor Edmund Thoresen

20 år                    Kåre Johan Løkseth, Åge Geir Skatter

10 år                     Lars Hugo Tyldum, Ole Fildje, Vidar Sveinsen, Jan Henry Berget

                             og Kjell Morten Grindalen

​ 

Styrets arbeid:

Styret har i perioden gjennomført 9 styremøter, 2 medlemsmøter og 2 treff.

 

Medlemsutvikling:

Styret hadde som mål å bli 170 medlemmer i 2018, men pr 31.12.18 var vi 147 medlemmer.

 

Aktiviteter:

Markedsføring/Medlemsverving

Den beste markedsføringen av klubben er gjennom fornøyde medlemmer. Vi profilerte oss    på teknisk kontroll på Notodden. Vi har prøvd å få til ett samarbeid med Caravan forhandleren på Kongsberg og det har vi ikke lyktes med.

 

Teknisk kontroll 7 mai

Kontrollen var på Notodden: Totalt. 11 stk: 4 stk campingvogn og 7 stk bobiler.

 

Medlemsmøter:

Vi har i perioden gjennomført 2 medlemsmøter. De ble holdt på Telemarkgalleriet i Notodden og Klubblokalet i  Kongsberg.

 

Medlemsmøte Tellemarksgalleriet i Notodden

Den 13 Juni ble vi med på en vandring gjennom historien til Verdensarvbyen Notodden. Vi hadde en kjempe flink guide som fikk klokken til å gå veldig fort, for her var det mye historie.

 

Medlemsmøte klubblokalet Kongsberg

Her hadde vi en gjennomgang av Gass med vår eminente Eirik Skoglund, som tok oss gjennom mange fall gruer når det gjelder bruk, vedlikehold og oppbevaring av gass.

 

Treff:

Vårtreff på Teksten Camping 22 til 24 Juni

Klubben har gjennomført ett Vårtreff i egen regi dette året og det var lagt til Teksten Camping i Gvarv, det var 16 enheter som hadde funnet fram dit. Vi fikk en helg med Sankthans aften og mye moro.


Eda Treffet 27 - 29 April:

3 enheter fra avdelingen deltok som vi vet om.


Regiontreffet 9 - 11 juni:

Ble holdt på Hallingdal Feriepark, vi er usikker på om noen fra avdelingen var der.


Nordisk Camping Treff 8 - 14 juli

I år var det i Sverige, vi har ikke hørt om det var noen fra vår avdeling som var der.


Høstreff  7 - 9 September

Høsttreffet i klubben var i år på Beverøya Camping den 7 - 9. september.  Det kom 16 enheter  fra klubben denne helgen, alle var der hele helgen til ende. Vi hadde eget telt på plassen som vi fritt kunne bruk og lørdag hadde vi konkurranser ute på plassen før regnet tok oss.


Regionstyremøte 08 April

Regionstyremøte var lagt til Klubblokalet til Kongsberg og Omegn. Jørn Anders Brunsvik møtte som delegat og Finn Andersson som observatør og Olav Masteholtet som leder av Valgkomiteen.

 

Regionårsmøte 4 November

Dette ble avholdt på Klubblokalet til Kongsberg og Omegn på Moane. Jørn Anders Brunsvik møtte som delegat og Finn Andersson som observatører og Olav Masteholtet som leder av valgkomiteen, her ble Jørn Anders Brunsvik valgt som Regionleder for Region 9 fra 01012019 og ble også regionens andre Landsstyrerepresentant.

 

Redaksjonskomiteen:

Redaksjonskomiteen har i løpet av året gitt ut 3 utgaver av Medlemsbladet Sølv Camper`n.

Det har blitt hentet stoff fra andre klubber og NBCC sentralt i tillegg til den redaksjonen og  styret har skrevet.

Vi håper alltid på mere innspill fra medlemmene, slik at vi kan lage ett enda bedre medlemsblad.


Bobil kontakten:

Dette er en person man kan ta kontakt med for å få hjelp til diverse spørsmål og han ble flittig brukt under teknisk kontroll på Notodden.

 

Lokale Medlemstilbud:

I år har vi hatt disse lokale medlemstilbud:

  • Caravan Shop på Kongsberg gir 10%
  • Bilutstyr Tuven på Notodden gir 15%
  • Mekonomen på Kongsberg gir 10 %
  • Felg Outlet på Kongsberg gir 15%
  • Otters Bil på Notodden gir gode priser på EU kontroll
  • Opaas Kompetansesenter gir god pris på førerkortpakke klasse C1
  • Bilxtra på Notodden og Kongsberg har gode tilbud, Bilxtra kjeden er landsdekkende og nærmere tilbud finnes på NBCC sine nettsider.

Hjemmeside:

Hjemmesiden vår er oppe og går, den blir jevnlig oppdatert med ny info. Her gjør vår nye Web ansvarlig Grete Bilden en god jobb.

Avslutning:

Vi i styret vil takke for tilliten som er vist oss, samtidig som vi ønsker fortsatt framgang for  NBCC og vår avdeling.​

Styret


 

Annonser