Egne aktiviteter

   

   

  Årsmøte - avd.128. http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/test-1.aspxÅrsmøte - avd.128. 10.12.2017 11:40:00
  Trafikksikkerhetsdag 2018http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Trafikksikkerhetsdag-2018.aspxTrafikksikkerhetsdag 201810.12.2017 12:00:00

  NBCC Aktiviteter

   

  EGNE AKTIVITETER

  ​​​ ​Varsel om ​​​Årsmøte

  Årsmøte, avd.128. NBCC avd. Haugaland og Sunnhordland Dato : Onsdag 07. Februar 2018.
  Årsmøte begynner kl. 19:00

  Sted: Djervhuset, Stordgata 5, Haugesund.

  Forslag til årsmøte, og kandidater til styreverv må være valg komité og styret i hende senest 10.01.2018.Innkomne forsalg etter denne dato vil ikke bli akseptert.

  Det blir servert kaffe og kake etter årsmøtet

  Forslag til kandidater til styret og komiteer sendes skriftlig til valgkomiteens formann:Eivind Eliassen epost:

  eivind502@gmail.com 

  mobil: 93251637

  Forslag årsmøte saker sendes avd E-post:

  avd128@nocc.no

  HUSK OG TA MED GYLDIG MEDLEMSKORT TIL ÅRSMØTE


   ​

  ​Leder

  Carl Eivind Mølstre

  Ikke på valg

  ​Nestleder

  Frode Nærum​

  På valg (Velges for 2 år)

  ​Sekretær

  Geir Arne Sørvåg

  På valg (Velges for 2 år)

  ​Kasserer

  Kristianne Skjold

  Ikke på valg

  ​Styremedlem

  Ole Martin Grinde

  På valg (Velges for 2 år)

  ​Styremedlem

  Janet Løklingholm​

  2 år)

  ​Stryremedlem

  Øyvind Holmen

  på valg

  ​Styremedlem

  Svein Langeland​

  Ikke på valg

  ​Styremedlem

  Roald Stakland​

  Ikke på valg

  Kandidater til komiteer

  Edle drag 3 medlemmer 1 år Årsmøte velger leder.

  Valg komité 3 medlemmer 1 år + vara
  Årsmøte velger leder.

  Oppfordring fra valgkomiteen :

  Årsmøte 2018 kommer stadig nærmere, og valgkomiteen oppfordrer igjen medlemmer som har lyst og anledning til å gjøre en innsats for avdelingen. Enten som styrerepresentanter eller i komitesammenheng.
  Ta kontakt med valgkomiteen.

  Vi tar imot forslag innen 10.01.2018 med takk.

  Valgene på årsmøte 2018 omfatter styre og komiteer verv som skal fylles:
  I følge Norsk Bobil og Caravan Club’s politikk bør det være, dersom mulig lik andel av kvinner og menn i styrer og komiteer.
  Sier man ja til å ta et styreverv/komite verv, er en også forpliktet til og
  utføre sine arbeidsoppgaver. Likeledes ta aktiv del i felles styrearbeid og de arrangementer styret legger opp til.

      

   

   

  Annonser