Egne aktiviteter

 

 

Nyhetsmail fra Avd 128http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Nyhetsmail-fra-Avd-128.aspxNyhetsmail fra Avd 12809.07.2018 10:00:00
Medlemsmøte-25-marshttp://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Medlems-møte-24-mars-2020.aspxMedlemsmøte-25-mars25.03.2020 14:00:00
Høst treff 2020 Er desverre avlysthttp://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Høst-treff-2020.aspxHøst treff 2020 Er desverre avlyst04.09.2020 09:00:00
EGNE AKTIVITETERhttp://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/aktuelt.aspxEGNE AKTIVITETER
Avd 128. Aktivitetskalender 2021http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Aktivitetskalender-2021.aspxAvd 128. Aktivitetskalender 2021

NBCC Aktiviteter

 

Landsmøte 2018

​​Valg på Landsmøtet i NBCC 2018

I følge NBCCs vedtekter § 4.7.8 skal det på Landsmøtet velges følgende tillitspersoner:

 •   President

 •   Visepresident

 •   Ett sentralstyremedlem

 •   Leder og to medlemmer til Vedtektskomiteen, med tre vararepresentanter

 •   Leder og to medlemmer til Valgkomiteen, med tre vararepresentanter

  Valgkomitéen ber dere om å melde inn forslag på kandidater.

  I følge vedtektene § 4.4.5 skal forslag til valgkomiteen sendes inn minst 3 mnd før landsmøte avholdes. Dvs:

  Forslag til kandidater må være valgkomitéen i hende innen 9. mars 2018.

  Alle forslag sendes valgkomitéens leder på jorund.eidsaunet@nocc.no med kopi til heidi.strand@nocc.no og vigdis.tonnessen@gmail.com

  Alle innsendte forslag blir bekreftet mottatt. Om dere ikke har fått bekreftelse innen noen dager, så gi meg beskjed på telefon eller sms til 922 83 406.

  Det kan sendes forslag fra alle medlemmer, avdeling, region og fra Landstyremedlemmer personlig. Gjør dette med tydelig angivelse av hvem forslagsstiller er. Send eposten med ”VALG PÅ LANDSMØTET 2018” i emnefeltet.

  Valgkomiteen ber om at forslag på president, visepresident, og styremedlem blir sendt i god tid slik at komiteen kan bearbeide resultatet for å kunne gi ett gjennomarbeidet godt forslag på disse viktige vervene.

  Det bes om at kandidatene er forespurt på forhånd og at kandidatene leverer en CV hvor det kommer frem hvilken bakgrunn kandidaten har.

  Dagens President og styremedlem har meldt tilbake at de ikke ønsker gjenvalg.

Norsk Bobil og Caravan Club Valgkomiteen
Leder Jørund Eidsaunet
Jorund.eidsaunet@nocc.no 922 83 406

Medlemmer: Medlemmer:
Heidi Vedal Strand Vigdis Tønnessen
Heidi.strand@nocc.no vigdis.tonnessen@gmail.com 977 44 535 997 15 017


Valgkomiteen Steinkjer, 5. desember 2017

Mottatte forslag på kandidater til valgkomite oversendes Landsstyret som i henhold til §5.6.9 fremmer endelig forslag på valgkomite og vedtektkomite for Landsmøtet.

For Valgkomitéen

Med vennlig hilsen Jørund Eidsaunet

Leder Valgkomiteen NCC Kapteinveien 5 i

7713 Steinkjer
Tlf dag: 74098005
Mob: 92283406
E.mail:
jorund.eidsaunet@nocc.no

Heidi Strand Sign.

Vigdis Tønnesen Sign.


Norsk Bobil og Caravan Club Valgkomiteen
Leder Jørund Eidsaunet
Jorund.eidsaunet@nocc.no 922 83 406

Medlemmer:
Heidi Vedal Strand
Heidi.strand@nocc.no 977 44 535

Medlemmer:
Vigdis Tønnessen
vigdis.tonnessen@gmail.com 997 15 017


 

Annonser

 

 

Norsk Tipping Grasrot https://www.norsk-tipping.no/artikler/na-blir-grasrotandelen-enda-mer-verdtNorsk Tipping Grasrot
Avd Haugaland og Sundhordland Facbook side.https://www.facebook.com/groups/Nbcc.avd.Haugaland.og.Sundhordland/Avd Haugaland og Sundhordland Facbook side.
Hurtigruta Carglass Avd. haugesundhttps://www.carglass.no/branches/haugesund/Hurtigruta Carglass Avd. haugesund
Utvik autoservice A/Shttp://www.utvik-auto.no/index.php?fbclid=IwAR3mPU6Dl71BZMnhZQsA92qbdavZB1KA2y2BJ9RoHGvg1vcujhHDH22GWTEUtvik autoservice A/S
Carevanservice Tangjerd A/Shttps://www.facebook.com/Caravanservice-Tangjerd-AS-105017236705807/Carevanservice Tangjerd A/S
Eik Senteret.nohttps://www.eiksenteret.no/Eik Senteret.no
Ditt miljø AShttps://ditt-miljo.no/index.htmlDitt miljø AS
NAF Haugaland og Omegnhttps://www.naf.no/her-finner-du-naf/lokalavdelinger/lokalavdeling-haugesund-og-omegn/NAF Haugaland og Omegn
Tools Haugesundhttps://www.tools.no/Tools Haugesund
Reklame plass 1http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Kontakt-foreningen.aspxReklame plass 1
SOUNDBOKShttps://www.hifiklubben.no/hoyttalere/tradlos-hoyttaler/soundboks-soundboks-tradlos-hoyttaler-med-bluetooth/SOUNDBOKS