Egne aktiviteter

 

 

Vårtreff 2018 Avd 128.http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Vårtreff-2018.aspxVårtreff 2018 Avd 128.25.05.2018 10:00:00
Trafikksikkerhetsdag 2018http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Trafikksikkerhetsdag-2018.aspxTrafikksikkerhetsdag 201806.06.2018 11:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Behandling-av-personopplysninger (GDPR)

Informasjon om behandling av personalopplysninger

I løpet av mai/juni 2018 vil GDPR (General Data Protection Regulation) implementeres i en ny personopplysningslov.

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Norsk Bobil og Caravan Club er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan NBCC behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger
Ved etablering av et kundeforhold / medlemsskap registreres og innsamles personopplysninger. I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen.

Formål
Norsk Bobil og Caravan Club behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål;

  • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde
  • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg
  • Gjennomføring av markeds- og kundeanalyser samt opplyse om medlemsfordeler.

Personopplysninger kan for de oppgitte formål, og innenfor rammen av gjeldende regelverk og de strenge regler for konfidensialitet som gjelder, utleveres og behandles av våre samarbeidspartnere innen EU/EØS som NBCC har et samarbeid med.

Dine rettigheter
Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av NBCC, og har derfor rett til.

  • Å få en oversikt over de opplysninger som behandles
  • Be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres.
  • Be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses. 
  • Å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet.
  • Å kreve at personopplysninger som behandles av NBCC utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet). 

Etter Personopplysningsloven § 18 har du som kunde rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger NBCC har lagret om deg.

Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, kan du få opplysninger om det ved å sende en skriftlig anmodning om det til NBCC 

Behandling av personopplysninger, herunder utlevering, er nødvendig for at du som kunde skal kunne benytte ditt medlemskap og dine medlemsfordeler.  Slik utlevering vil bare finne sted der det foreligger samtykke for slik utlevering, jfr. Personopplysningsloven § 8. I tillegg vil NBCC forsikre seg om at mottaker av opplysningene, behandler disse på betryggende måte.

Personopplysninger skal som utgangspunkt slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre disse opplysningene. NBCC vil likevel lagre slike opplysninger i samsvar med Personopplysningsloven og Bokføringsloven.​

Er det spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt med NBCC Sentralt.

 ​

Nina I. Larsen  

Kontorsjef

Norsk Bobil og Caravan Club
- Veien til en bedre campingopplevelse


Tlf: 63 82 99 90 (sentralbord)

Mob: 91894526
E-post: nina@nocc.no

URL: ​http://www.nocc.no/


 

Annonser

 

 

Medlems fordelhttps://haugesund.volkswagen.noMedlems fordel
Hurtigruta carglass https://www.carglass.no/branches/haugesundHurtigruta carglass
Reklame plass 3http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Kontakt-foreningen.aspxReklame plass 3
Reklame plass 2http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Kontakt-foreningen.aspxReklame plass 2
Vest Auto Carevansenter A/Shttp://www.vest-auto.no/Vest Auto Carevansenter A/S
Reklame plass 5http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Kontakt-foreningen.aspxReklame plass 5
SOUNDBOKShttps://www.hifiklubben.no/hoyttalere/tradlos-hoyttaler/soundboks-soundboks-tradlos-hoyttaler-med-bluetooth/SOUNDBOKS
Reklame plass 1http://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Kontakt-foreningen.aspxReklame plass 1
Gass sett til medlems prishttp://www.nocc.no/lokal/haugesund/Sider/Har-du-sjekket-gass-slangen-i-%C3%A5r.aspxGass sett til medlems pris