Egne aktiviteter

 

 

Nyttårsfeiring 2019-2020http://www.nocc.no/lokal/hammerfest/Sider/Nyttårsfeiring-2019-2020.aspxNyttårsfeiring 2019-202031.12.2019 23:00:00
Aktivitetskalender http://www.nocc.no/lokal/hammerfest/Sider/Aktivitetskalender.aspxAktivitetskalender

NBCC Aktiviteter

 

Fra styret

​​ Protokoll årsmøtet 2022.pdf

Signert siste side protokoll 2022.pdf

Reglement for Caravan plassen på Skaidi. 28.04.2021.pdf

16.03.2021: ​Protokoll årsmøtet Protokoll årsmøtet 2021.pdf Signert protokoll.pdf

​ 16.03.2021: ​Komplett årsmøtepapirer Årsmøtet NBCC 2021.pdf​​

11.03.2019: Endring påføring av et nytt punkt 6 e. I tillegg er strømprisene endret, med et tak, og ikke konstant overfakturering. ​Retningslinjer for Caravanplassen på Skaidi revidert 11.03.2019.pdf

13.02.19: Dette reglementet er revidert etter årsmøte 13.02.19. Endringen er at strøm faktureres hver enkelt med 1,50 pr Kwh, og fjerning av punkt 6g, ansiennitetplasser. Dette erstatter tidligere reglement, og trår i kraft straks.​ Retningslinjer for Caravanpl​assen på Skaidi revidert 13.02.19.pdf

09.06.18: Dette reglement er revidert med endring 6 a) av styret i NBCC avdeling Hammerfest 7. juni 2018 og erstatter tidligere reglement, og trår i kraft straks. Retningslinjer for Caravanplassen på Skaidi revidert 7 juni 2018.pdf

6. SPIKERTELT
a Utvendig lengde maks 2,5 meter bredde, og maks 6 meter lengde, dog ikke lenger enn vogn/bil endres til:
a Målt utvendig. Maks bredde 2,5 meter, maks lengde 6 meter.

Dersom teltet står slik til at det blir lenger enn vogn/bil må det være minimum 3 meter, helst 4 meter til brennbar enhet, målt fra ytterste punkt da på alle deler.​

02.11.17: Dette reglement er revidert med tilleggspunkt 6 d) av styret i NBCC avdeling Hammerfest 2. november 2017 og erstatter tidligere reglement, og trår i kraft straks. Retningslinjer for Caravanplassen på Skaidi revidert 2 november 2017.pdf

26.05.16: Sikkerhetskontroller av bobil/campingvogn på fastliggende plass.

Styret med plasskomité er bedt å ha sikkerhetskontroller for fastliggende på vår avdelingseide Campingplass. Denne kontrollen erstatter ikke EU kontroll eller andre kontroller, men er som en sikkerhet bl.a for de andre på plassen, i tillegg til en selv. En vogn/bil som for eksempel ikke er forskriftsmessig i forhold til for eksempel gass slanger/ trykkregulator, er blant annet brannfarlig får de andre på plassen. Plasskomitten skal sende inn rapportskjemaet etter utførte kontroller, til NBCC sentralt. Alle ekvipasjer som får godkjent på kontrollskjemaene vil få tildelt godkjent merke for "Sikkerhetskontroll". For de enheter med feil, vil merket vil bli utdelt etter at  feil er utbedret.  Når det gjelder de ekvipasjer som blir ansett som brannfarlig, vil gass/strøm bli koplet fra, og i verste fall kan man bli bedt om å fjerne enheten fra plassen, til dette er utbedret.

Dette er for sikkerheten både for seg selv, men også de andre på plassen. Og man håper det er forståelse fra våre medlemmer på dette at man må sette sikkerheten høyt.

Plasskomitten skal i løpet av 2017, utføre disse kontrollene sammen med eier av enheten. Vi skulel helst ha tatt dette i 2016, men pga alt som har skjedd, må vi beklageligvis utsette dette til 2017. Ta kontakt med Jan Åge Sundquist eller Bjørn Andor Eliassen i plasskomiteen, for å avtale tid for dette.

Skjema fra hva som skal kontrolleres, se under. Legg merke til at speseilt røde felt i skjemaene skal fylles ut.  

Skjema, Sikkerhetskontroll fastliggende:

Fastligger.pdf        Rapport fastliggere.pdf

Campingvogn.pdf  Bobil.pdf

PROSEDYRE VED SIKKERHETSKONTROLL.pdf

 


27.04.16: Mail sendt til alle medlemmer av NBCC avd. Hammerfest. Da vi mangler e-post adresse og SMS til noen av medlemmene av NBCC avdeling Hammerfest, legges også mailen ut her på hjemmesidenMail til alle medlemmer 27. april 2016.pdf

31.03.16: Brev til medlemmer på Caravanplassen. Oppdatert info om Caravanplassen og bygging av platt/spikertelt Informasjon om endringer i forhold til spikertelt og platting.pdf

01.03.16: 1/2 års leie. Alle på Caravanplassen skal nå ha fått 1/2 års leien tilsendt. Som dere da muligens har lagt merke til er beløpet høyere enn tidligere. Grunnbeløpet er som før kr 2106,50. Men ved nyttår steg momsen fra 8 % til 10 %. Inntekten på plassleie i regnskapet er satt uten mva. Så plassleien u/mva er uforandret, men pga denne økningen, så steg altså beløpet. Dette til informasjon.

01.11.15: Mail sendt til medlemmene. Da vi mangler e-post adresse og SMS til en del av medlemmene av NBCC avdeling Hammerfest, legges også mailen ut her på hjemmesiden. Mail medlemmer 01.11.15.pdf

28.10.15, Angående strømregningene: De fleste har nå fått strømregningene tilsendt. Styret er blitt gjort oppmerksom på at det ikke sto avlesningsdato på disse. Det er bare å beklage. Perioden som gjelder er 30.04.15-01.10.15. Prisen pr Kw/h er Kr 1,- og det er målestand avlest 1 oktober 2015 minus avlest stand 30.04.15, og differansen mellom denne perioden som er lagt til grunn. Dersom noen av dere ønsker avleste tall, er det lettere om dere tar direkte kontakt med leder, så skal dere få det. Dersom vi ikke hører noe, regnet vi med dere godtar regningen og betaler den innen forfall 15/11-15. Mobil nr til leder står på regningene. Evt kan mail også benyttes. avd127@nocc.no

Styret satser på å få dette korrekt ved neste avlesning, både avleste tall og tidsrom. De som har hatt regning for under kr 100,- har ikke fått det tilsendt nå. Og da vil det også stå det gjelder for en lengre periode, når dette sendes ut ved neste regning. Og igjen beklager for dette., og de problemer det evt har medført.

28.10.15, E-post adresser: I henhold til NBCC sine regler er avisannonse ikke godkjent måte for å informere noen om noe!!! Alt skal informeres om via adressert post som er mail, brev eller SMS.
Dette er veldig viktig, også med tanke på årsmøtet som skal være, og både varsles og innkalles til. I tillegg så skal det nå i disse dager sendes en invitasjon til alle medlemmene om årsfesten. Spesielt de som skal ha diplomer og pin utdelt
For å slippe sende mange SMS, og spare avdelingen for dyr porto, vil man sette svært stor pris på å få e-post adressen til de aller fleste. De som absolutt heller vi ha møtepapirer som vanlig post, kan gi beskjed om det, så skal de få brev i posten når det er varsel og innkallelse til årsmøtet. Men de vil da gå glipp av generell informasjon, siden det vil bli sendt kun som mail, og lagt på nettsiden.
Det vil absolutt uansett være en fordel å ha e-post adressen til alle våre medlemmer, også ektefelle/partnere. Kan sendes på:
avd127@nocc.no

Viktig informasjon fra regnskapsfører: Alle har fått nytt kundenummer, og det er svært viktig at dere merker innbetalingen med enten det nye kundenummeret eller faktura nummer. Det er svært tidsbesparende for regnskapsfører. Spesielt når andre enn registrert plasseier betaler regningene. Regnskapsfører bruker mye unødvendig tid på å føre rett innbetaling på rett kundekonto. 

​​​​​​​​​Øvrig viktig informasjon

Tillitsvalgte finner du her​.

Utestående faktura? Her​ finner du informasjon om det.

Møtereferater finner du her​

Diverse informasjon og skjema finner du her.

Informasjon om Caravanplassen, se Skaidi

Aktivitetskalender finer du her.

Oversikt over plasser: 22.02.16 Plassoversikt Caravanplassen Skaidi.pdf

Søknad om : Ansiennitet Plass på Skaidi

Vil du ha nyheter på e-post? Trykk her.

Informasjon om Grasrotandelen finner du her.


 

Annonser

 

 

Ma-Bu logohttps://www.facebook.com/MaBu.NID/?fref=tsMa-Bu logo
kleven logohttp://www.klevenjaktogfiske.no/kleven logo
caravanogfritidhttp://caravanogfritid.no/caravanogfritid
12821607_927048860683455_2026178798666049218_nhttps://www.facebook.com/R%C3%B8rlegger-Berntsen-As-137310089657340/12821607_927048860683455_2026178798666049218_n
facebook-logohttps://www.facebook.com/groups/1698062023805910/facebook-logo
nyhetereposthttp://www.nocc.no/lokal/hammerfest/Sider/Epost.aspxnyheterepost
grasrotandelen1http://www.nocc.no/lokal/hammerfest/Sider/Grasrotandel.aspxgrasrotandelen1
Til Salgshttp://www.nocc.no/lokal/hammerfest/Sider/Til-salgs-p%c3%a5-Caravanplassen.aspxTil Salgs