Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Endringer i avdelingens styre nov 2015

Vår kasserer, Bente Engeli, har i høst blitt folkevalgt i Stange kommune. For kort tid siden åpnet hun leketøysbutikk i Stange. Dette kommer i tillegg til å drive et stort firma sammen med sin mann, Ivar. Bl.a. av disse grunner, har hun fremmet et ønske om å få fritak fra kasserervervet for resten av valgperioden. Rolv Bråthen har sagt seg villig til å ivareta kassereroppgavene fram til årsmøtet 9. februar, da årsmøtet kan velge ny kasserer.
Sammen med avdelingens revisorer er derfor regnskapet kontrollert og overlatt til Rolv.
Dersom medlemmer har innvendinger mot dette, bes dette meldt skriftlig til styreleder Anstein Sørum.​


 

Annonser