Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

ÅRSMØTE 2018

avd. Hamar og omegn avholder sitt årsmøte tirsdag 6. februar 2018 .

Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Frasigelser av verv må sendes skriftlig til valgkomiteen innen 9. januar.  Forslag til nye tillitsvalgte må være valgkomiteen i hende innen samme dato.
Valgkomiteens adresse:
Stein-Ola Vestlund
Måsan 16
2330 Vallset

Vel møtt til årsmøtet.​


 

Annonser

 

 

z 1 1 1http://www.nocc.noz 1 1 1