Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2019

 

Kungjøring om Årsmøte 2019.

 

Det kungjøres om årsmøte i NBCC avd Hadsel Lørdag 9 februar på Hovden Camping.

 

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 9 januar 2019. Sendes til avd144@nocc.no

 

Forslag til styremedlemmer skal være valgkomiteen i hende senest same dato.

Listen over hvem som er på valg finner dere på hjemmesidene vår. Forslag sendes til valgkomiteen.​


 

Hvem er på valg på årsmøtet 2019:

Leder                   Stein Kvalsvik                                   Ikke på valg

Nestleder:            Bodil Bergvik Vestgård                      På valg
Sekretær:             Ronny Kvandahl                                På valg
Kasserer:              Ken Steve Hansen                             Ikke på valg
Styremedlem:       Dagfinn Lysvik                                  På valg
1.varamedlem:       Inge Strand                                      På valg
2.varamedlem:       Heidi Rasmussen                             På valg
3.varamedlem:       Hanne Kristiansen                           På valg

Revisorer:               Vibeke Reinholdsen                         På valg

                              Frode Martinsen                              Ikke på valg
Vara:                      Jørn Karlsen                                      Ikke på valg
 

Valgkomitè:
 
Jørn Ringen                                       På valg
Tore Martinsen                                 På valg
Frode Martinsen                               På valg
Vara:                                    

Lars Tore Pedersen                       På valg
                              

 Ridderkollegium for det edle drag:

Dagfinn Lysvik                                  Ikke på valg
Ragnvald Karlsen                              Ikke på valg
Tore Johnsen                                    På valg
 Vara:                                                                  

 Tore Martinsen                                På valg


 

Annonser