2005-2015

​​2004 / 2005

Årets Generalforsamling blir avholdt på Kaffistova Lørdag 14. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Johan P. Bjarnaberg, Nestleder Simen Petersen, Sekretær Grete Ø. Bjarnaberg, Kasserer Egil Fredriksen, Styremedl. Ole Fredrik Solberg, Vararep. Grethe Haugom og Kai Gulbrandsen. Simen Petersen informerte om 30. års jubileumsfesten.  Den vil bli avholdt den 25. september 2004.  Det ble bedt om årsmøtets godkjennelse til bruk av kr. 15000-20000 på dette arrangementet.  Dette ble enstemmig godkjent ved håndsopprekking. Johan Pauli Bjarnaberg informerte om at NCC Gjøvik og omegn er blitt tildelt Regionstreffet 2004.  Det ble lagt frem forslag om at dette blir lagt til Biri Travbane helgen 4. – 6. juni 2004. Egen regionsavis finansert med reklame og sponsorer utsendes til hele regionen slik at alle medlemmer får lik mulighet til å melde seg på treffet. Inntekts og kostnadsoversikt ble lagt frem.  Det ble enstemmig godkjent ved håndsopprekning. 360 medlemsfamilier pr. 31.12.2002. Dato for vognkontrollene må avtales med Vegkontoret så snart årsmøtet er avviklet for. Markedsføring bør skje aggressivt så snart datoene er på plass.  Plakater blir hengt opp på aktuelle steder, Nærradioen og Tv-Innlandet kan brukes. Mandag  22. mars 2004 vil det bli avholdt Medlemsmøte med informasjon om treff og aktiviteter i 2004. -Jubileumsfesten – forslag til innbydelse ble presentert av Simen.  Endelig forslag ble utarbeidet.  Simen forsetter arbeidet sammen med de andre i komiteen. ​

Etter siste styremøte er det utarbeidet en egen logo for årets Regiontreff:

 Årets styre ser frem til å kunne motta gjester fra hele regionen til årets Regiontreff på Biri Travbane samt våre gjester til klubbens 30 års jubileumsfest på Randsfjorden Gjestegård Lørdag 25. september.

​2005 / 2006

Styret har i perioden bestått av:  Leder: Johan P. Bjarnaberg,  Sekretær: Grete Ødegård Bjarnaberg, Kasserer: Simen Petersen,  Styremedlem:  Liv Berit Kingswick,  Styremedlem: Ole Fredrik Solberg, Varamedlem: Kjell Magnussen, Varamedlem: Egil Fredriksen

Johan P. Bjarnaberg  har vært avdelingens representant  i regionsstyret.  Regionstyrets årsmøte lørdag 12. november ble avdelingen representert av Johan Pauli Bjarnaberg, avdelingens leder og Simen Petersen, avdelingens kasserer. Johan Pauli Bjarnaberg ble valgt inn som regionens kasserer og som medlem i Landsstyret.

Klubben leier kontorlokaler på Lompa og her er 8 av klubbens 9 styremøter i 2005 blitt avholdt. Et styremøte er avholdt hos Simen Petersen i Hov. Det er til sammen avholdt 9 styremøter i tillegg til årsmøte, som ble avholdt på Kaffistova  12. februar 2005.

 Car-Avisen er kommet ut med 4 eksemplarer i denne perioden.   Avdelingen hadde pr. 1/1-2005  356 medlemsfamilier.  Antall medlemsfamilier 31/12-2005 346.   NCC avd. Gjøvik og omegn var ikke representert på Nordisk Campingtreff i Finland. Vi har hatt representanter på blant annet,  EDA treffet, Barnas Campingfestival på Hunderfossen, Regionstreffet på Raufoss badeland, St. Hans treffet i Aurdal,  Vårtreffet til Lillehammer og omegn på Elstad Camping, Hallingtreffet i Nesbyen og Beitotreffet.  Vi var også representert på Nordkallot treffet i Alta av 2 ekvipasjer.

 Lagkonkurransen i hesteskokasting "Ringstad Mix" på Regionstreffet, ble i år vunnet av avdeling Østerdalen.  Vår avdeling kom på sisteplass med kun 3 deltagere.

 Avdelingen har ikke sendt noen på kurs i 2005.

 Norsk Caravan Club avdeling Gjøvik og omegn har fått egen hjemmeside.  Adressen er:  http://www.norskcaravanclub.no/?A=107

Vi hadde 97 antall treff på hjemmesiden i desember 2005.

​2006 / 2007

Styret har i perioden bestått av:  Leder: Johan P. Bjarnaberg,  Nestleder: Grete Ødegård Bjarnaberg, Sekretær: Liv Berit Kingswick, Kasserer:  Simen Petersen, Styremedlem:            Ole Fredik Solberg, Styremedlem:  Sturla Korshavn, Varamedlem:  Torill  Martinsen, Varamedlem:  Bjørn Moen

Landsmøte ble avholdt i Kristiansand 26. til 28. mai og avdelingens representant var Grete Ødegård Bjarnaberg, avdelingens nestleder. Avdeligens leder Johan Pauli Bjarnaberg er representant i Landsstyre og stilte for Landsstyre. Johan P. Bjarnaberg har vært avdelingens representant  i regionsstyret.

Regionstyrets årsmøte lørdag 11. november ble representert av Grete Ødegård Bjarnaberg, avdelingens nestleder og Simen Petersen, avdelingens kasserer.  Avdelingens leder Johan Pauli Bjarnaberg er regionens kasserer og møtte derfor som representant for Regionstyret.

Lederkonferansen ble avholt helgen 27. til 29. oktober på Hotell Triaden i Lillestrøm.  Avdelingen ble der representert av Grete Ødegård Bjarnaberg, avdelingens nestleder og Sturla Korshavn, avdelingens styremedlem.   Avdeligens leder Johan Pauli Bjarnaberg er representant i Landsstyre og stilte for Landsstyre.

Klubben leier kontorlokaler på Lompa og her er klubbens styremøter i 2006 blitt avholdt. Det er til sammen avholdt 7 styremøter i tillegg til årsmøte, som ble avholdt på Kaffistova  11. februar 2006.  Car-Avisen er kommet ut med 4 eksemplarer i denne perioden. 

Avdelingen hadde pr. 1/1-2006 346 medlemsfamilier.  Vi hadde pr. 31/12-2006 368 medlemsfamilier. 

NCC avd. Gjøvik og omegn var representert på Nordisk Campintreff i Sverige med 5 ekvipasjer. Vi har hatt representanter på blant annet,  EDA treffet, Barnas Campingfestival på Hunderfossen, Regionstreffet på Lillehammer, St. Hans treffet i Aurdal, Hallingtreffet i Nesbyen og Verdenstreffet i Polen.

Lagkonkurransen i hesteskokasting "Ringstad Mix" på Regionstreffet, ble i år vunnet av avdeling Østerdalen.  Vår avdeling kom på 3. plass .  Vi har hatt 1 representant på Kjørekurs i 2006. Det har også vært holdt Organisasjonskurs i regi av regionen og der hadde vi med 5 personer.​

Norsk Caravan Club avdeling Gjøvik og omegn har egen hjemmeside.  Adressen ​​er: http://www.norskcaravanclub.no/?A=107

​2007 / 2008

Styret har i perioden bestått av:  Leder:  Grete Ødegård Bjarnaberg,  Nestleder:                  Sturla Korshavn,  Sekretær:  Torill Martinsen,  Kasserer:  Simen Petersen,  Styremedlem:   Ole Fredik Solberg,  Styremedlem:  Johan Pauli Bjarnaberg,  Varamedlem:  Dag Asgeir Veidal,  Varamedlem:  Mette Olsen

 Grete Ødegård Bjarnaberg har i denne perioden vært avdelingens representant  i regionsstyret.  Johan Pauli Bjarnaberg har vært regionens kasserer, og sittet i landsstyre i denne perioden.  Vi har derfor hatt 2 stemmer i regionen denne perioden.  Vi var representert på regionsamlingen på Honne 3. og 4. mars.   Regionstyrets årsmøte lørdag 11. november ble representert av Grete Ødegård Bjarnaberg, avdelingens leder.   Johan Pauli Bjarnaberg er regionens kasserer og møtte derfor som representant for Regionstyret.

 Lederkonferansen ble avholt helgen 19. til 21. oktober i Asker.  Avdelingen ble der representert av Grete Ødegård Bjarnaberg, avdelingens leder.   Johan Pauli Bjarnaberg er representant i Landsstyre og stilte for Landsstyret.

Vi har i perioden vært representert på 3 jubileer.  Det første jubileet var 30 års jubileet til avdeling Østerdalen på Steinvik Camping 18. til 20. mai.  Det andre jubileet var 30 års jubileet til Hamar og omegn den 6. oktober å Olerud Rica Hotell.  Det siste jubileet var 30 års jubileet hos Hadeland og Ringerike på Torbjørnrud.

 Klubben leier kontorlokaler på Lompa og her er klubbens styremøter i 2007 blitt avholdt. Det er til sammen avholdt 7 styremøter i tillegg til årsmøte, som ble avholdt på Kaffistova  11. februar 2006.

 Car-Avisen er kommet ut med 4 eksemplarer i denne perioden.  Utgaven som kom i april var et prøveprosjekt der det ble utgitt samme avis av fler avdelinger. Dette ble gjennomført av Regionen med Johan Pauli Bjarnaberg som primus motor.

NCC avd. Gjøvik og omegn hadde pr. 1/1-2007 366 medlemsfamilier.  

NCC avd. Gjøvik og omegn hadde pr. 31/12-2007      392 medlemsfamilier. 

NCC avd. Gjøvik og omegn var representert på Nordisk Camping Treff i Danmark med 1 ekvipasje. Vi har hatt representanter på blant annet.:  EDA treffet, Barnas Campingfestival på Hunderfossen, Regionstreffet på Budor, St. Hans treffet i Aurdal, Badstutreffet på Hadeland,   Messecamping i forbindelse med NorVei messen på Lillestrøm og Hallingtreffet i Nesbyen.

​Lagkonkurransen i hesteskokasting "Ringstad Mix" på Regionstreffet, ble i år vunnet av avdeling Hamar og omegn.  Vår avdeling kom på 4. plass .  

Det har også vært holdt Organisasjonskurs i regi av regionen og der hadde vi med 3 personer.  Norsk Caravan Club avdeling Gjøvik og omegn har egen hjemmeside.  Adressen er:  www.nocc.no/107

2008 / 2009

Styret har i perioden bestått av:  Leder: Johan Pauli Bjarnaberg,  Nestleder: Sturla Korshavn,  Sekretær: Grete Ødegård Bjarnaberg,  Kasserer: Simen Petersen,  Styremedlem: Ole Fredrik Solberg,  Styremedlem: Torill Martinsen,  Varamedlem: Dag Veidal,  Varamedlem: Mette Olsen (Torill Martinsen trakk seg grunnet sviktende helse i perioden)

Johan Pauli Bjarnaberg har i denne perioden vært avdelingens representant i regionsstyret.  Vi var representert på regionsamlingen på Honne 8. og 9. mars.

Regionstyrets årsmøte lørdag 11. november i Brumunddal ble representert av Johan Pauli Bjarnaberg, avdelingens leder. Her ble Johan P. Bjarnaberg valgt inn som leder i den Regionale valgkomiteen.

 Lederkonferansen ble avholt helgen 24. til 26. oktober på Gardermoen. Avdelingen ble der representert av Grete Ødegård Bjarnaberg, avdelingens sekretær. Johan Pauli Bjarnaberg møtte for Landsstyre som 1. varamann grunnet forfall fra regionens sekretær.

 Vi har i perioden vært representert på 1 jubileum.  Det var Norsk Caravanklubb avd. Solør sitt 30 års jubileum som ble avholdt på Solør 27. september.

 Klubben leier kontorlokaler på Lompa og her er de fleste av klubbens styremøter i 2008 blitt avholdt. Det er til sammen blitt avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøte, som ble avholdt på Kaffistova 9. februar 2008.  Car-Avisen er kommet ut med 3 eksemplarer i denne perioden. 

Norsk Caravanklubb avd. Gjøvik og omegn hadde pr. 1/1-2008  -  392 medlemsfamilier. 

Norsk Caravanklubb avd. Gjøvik og omegn hadde pr. 31/12-2008   -  373 medlemsfamilier. 

 

Norsk Caravanklubb avd. Gjøvik og omegn var representert på Nordisk Camping Treff på Lillehammer med 2 ekvipasje.  Vi har hatt representanter på blant annet.:  EDA treffet,  Pinsetreffet i Malung hos Norsk Caravanklubb avd. Østerdal, Barnas Campingfestival på Hunderfossen, Regionstreffet på Lygna,  St. Hans treffet i Aurdal,  Badstutreffet på Hadeland,  Fjelltreffet, Messecamping i forbindelse med NorVei messen på Lillestrøm og Hallingtreffet i Nesbyen.  Årets regiontreff ble i 2008 arrangert av arbeidsutvalget i region 10. Treffet ble avholdt på Lygna Camping helgen 13. til 15. Juni. 

Vi hadde 1 ekvipasje representert på treffet. Johan P. Bjarnaberg ble Regionmester i Hesteskokasting på Reiontreffet.  Lagkonkurransen i hesteskokasting "Ringstad Mix" på Regionstreffet, ble i år vunnet av Norsk Caravanklubb avd. Lillehammer og omegn.  Vi hadde ikke nok representanter på treffet til å stille eget lag.  Litt moro var det da at vi fikk stille med et uoffisielt lag bestående av Norsk Caravanklubb avd. Gjøvik og omegn og Norsk Caravanklubb avd. Østerdal som heller ikke kunne stille lag.  Gjett hvem som var best (uoffisielt) - 62 poeng bedre enn vinnerlaget!

Det har også vært holdt Organisasjonskurs i samarbeid med Norsk Caravanklubb avd. Toten på Badeland på Raufoss den 27. mars.  Der deltok vi med hele styret.

Norsk Caravan Club avdeling Gjøvik og omegn har egen hjemmeside.    Adressen er:            www.nocc.no/107

Vi hadde i 2008 ca. 4000 besøk på vår hjemmeside.


 

Annonser

 

 

Evjua Strandparkhttp://www.evjua.noEvjua Strandpark
Barnas Camping Festivalhttp://www.nocc.no/lokal/gjovik/Sider/BCF-2017.aspxBarnas Camping Festival
Camping Key Europehttp://www.nocc.no/nyheter/Sider/Ny-link-for-bestilling-av-CKE.aspxCamping Key Europe
Hagen Bilhttp://www.hagenbil.noHagen Bil
Annonse Vestmanna Trykk og Profileringhttp://www.vestmanna.noAnnonse Vestmanna Trykk og Profilering