1995-2004

​​​1994 / 1995

Årets Generalforsamling blir avholdt på Lompa Lørdag 6. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Jahn T. Johnstad, Nestleder  Åge Ødegård, Sekretær Anitha Bekkemellem, Kasserer Laila Stead, Styremedlem Hallvard Moe, Vararep. Tom Løkken og Erling Zakariassen. .  "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Sølv: Åge Ødegård. Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Utkastet til ny leieavtale med eier av Flutua samt alternative sommerplasser ble omtalt. Takst må foreligge før videre forhandlinger. Styret gis fullmakt til å forhandle med grunneier. Forslaget ble enstemmig godkjent.

Forslag om å avholde 20 års jubileumfest på Toten Hotell eller Bjørnen den 10. september. Diskusjon rundt innkjøp av datamaskin inkl. regnskapsprogram for kr. 3000.-, men ingen vedtak ble fattet. Priser mottatt fra Bjørnen ang. 20 års jubileumsfesten. Klubben må øke aktiviteten på campingplassene i distriktet. Avtale om Flutua ble gjennomgått og drøftet. Ytterligere forhandlinger om vann. Avtalen ble godkjent mot en stemme.  Bjørnen velges som sted for 20 års jubileumsfesten  den 10. september 1994. Styret ønsker å invitere det første styret fra 1974.  Oppgaver knyttet til jubileumsfesten fordeles. Arrangementskomite: Halvard Moe, Jahn T. Johnstad, Tom Løkken og Svein Bekkemellem m/fruer. Historikk: Per Olav Smeby, Svein Andersen og Arne Larsen.  Klubben deltar også i år under nattåpent. Car-Avisen trykkes hos Bekkevold.  Avdelingen har på høsten i 1994 297 medlemmer.

1995 / 1996

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vinhytta Lørdag 18. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Jahn T. Johnstad, Nestleder Åge Ødegård, Sekretær Anitha Bekkemellem, Kasserer Laila Stead, Styremedlem Henny Skrettingland, Vararep. Kåre Bekkelund og Erling Aachariassen. .  "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Tom Løkken og Eldbjørg Ødegård. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Det velges en plasskomite i Bakkobygda på inntill 6 personer, godkjent. Det velges arrangementskomite i avdelingen, godkjent. Regnskapet dette året viste er overskudd på kr. 33.500.- grunnet at leieinntektene på Flutua nå tilfaller klubben.  Biri Bruk er at alternativt område for en eventuell ny sommerplass – hva skjer, klubben må innhente innformasjon.   150 NCC tillitsvalgte skal skoleres. Kurssted Gran Canaria. 2 medlemmer fra hver avdeling deltar. Skal ledsager være med til Gran Canaria.  Ny logo for NCC er rentegnet. Nye avdelingsfaner ankommer etter påske.   Klubben deltar på Ferie og Fritidsmessen i Fjellhallen.  Må ta kontakt med forsikringsselskap etter flommen på Flutua. Klubben fikk mye tid på lokalradioen under treffet på Svennes. To vaffeljern er kjøpt inn for servering av vafler under nattåpent.   Klubben passerer for første gang 300 medlemsfamilier.  Fast pris for Bakkobygda blir kr. 1800.-.  Jahn T. Johnstad og Berit K. Ljungquist reiser til Gran Canaria og på lederkonferansen. Kvinnegruppe får 500.- og lager juleverksted på Lompa. Erstatningen fra UNI er Ok.  Medlemstallet er 304.

1996 / 1997

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vinhytta Lørdag 10. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Jahn T. Johnstad, Nestleder Berit Ljungqvist, Sekretær Svein Bekkemellem, Kasserer Erling Zakariassen, Styremedl. Henny Skrettingland, Vararep. Kåre Bekkelund og Åge Ødegård. "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Erling Zakariassen, Jan Trygve Johnstad og Svein H. Bekkemellem. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Sportskomiteen's aktiviteter – hvordan få opp interessen.

Klubben sender 4 personer på kurs, 2 på Kjørekurs, 1 på teknisk og 1 på kassererkurs. Ledsagere til Gran Canaria dekkes med inntill kr. 1500.- pr. ledsager.  Avd. Toten tar ansvaret for gjennomføringen av vognkontrollen i år. Ikke medlemmer betaler kr. 50.-. Klubben bør arrangere kjørekurs. Eier av Bakkobygda ønsker å bygge renseanlegg og servicebygg i løpet av sommeren. Styret er positive til planene.  Medlemstallet er 301 medlemmer. Avtaleutkastet ang. Flutua er ikke akseptabelt. Ekern forlanger kr. 60,000.- for plassen + strøm, septik, søppelutgifter og andre driftsutgifter. Dette vil medføre en dramatisk økning i leien pr. vogn pr. år. Styret sendes svar og ber om bedre betingelser. Styret foreslår Berit K. Ljungquist valgt inn i Regionstyret og en plass i landsstyret.  Juleverkstedet bevilges kr. 600.- til juleverksted. Prisen fra Ekern er redusert til kr. 55000.-. Saken tas opp på neste medlemsmøte. Alternativ plass i Hov vurderes. Berit K. Ljungquist er valgt inn i Regionstyret / Landsstyret.

NCC Gjøvik bakko 5.png

1997 / 1998

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vinhytta Lørdag 10. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Jahn T. Johnstad, Nestleder Berit Ljungqvist, Sekretær Britt Simonsen, Kasserer Erling Zakariassen, Styremedl. Ivar Bekkeli, Vararep. Terje Stranvik og Terje Voldengen. "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse:  Berit K. Ljungqvist. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Flutua sies opp fra sommeren 1997. Styret ble gitt fullmakt til å fortsette jobben med nye plasser. Bakkobygda som vår vinterplass. Godkjent. Utgifter til ledsager ved møter og kurs. Styret godkjenner fra gang til gang.  Den tekniske kontrollen arrangeres den 31. mai og hit inviterer vi Vognforhandlere, dekkforhandler, propanforhandler, NAF og Gjøvik Energi.  Prøvemedlemskap lanseres. Sommerplass på Sveastranda fikk kun 2 påmeldte vogner. Alle klubbens eiendeler på Flutua må ryddes vekk og lagres på Lompa. Klubben beklager at så få av medlemmene velger å bli boende på Flutua. Hadde alternativet til Ekern vært en tom plass kunne det muligens vært enklere å få til en ny avtale. Klubben bestemmer seg på styremøtet den 26. mai at de overfører ansvaret for Flutua tilbake til eieren førstkommende Torsdag og da en epoke i klubbens historie over.  Jahn Trygve er invitert til 20 års-jubileumet til avd. Hadeland. Berit K. Ljungquist reiser på vegne av Landsstyret. Klubben ser seg om etter ny sommerplass og et alternativ er Ilodden ved Randsfjorden, vi reiser på befaring 21. april. Befaringen avdekket hvilke ting som må gjøres for å kunne få plass til 35-40 vogner der men i et brev fra Søndre Land Kommune vikk vi avslag om bruk av Ilodden som campingplass. Vin skal ut til forhandlerne for vervingen av prøvemedlemsskap. 1 flaske vin for hvert 3. medlem.  Det vil ikke bli arrangert Juleverksted i år.

1998 / 1999

Årets Generalforsamling blir avholdt på Bybrua Samfunnshus Lørdag 10. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Berit Ljungqvist, Nestleder Dag H. Ljungqvist, Sekretær Britt Simonsen, Kasserer Laila Stead, Styremedl. Eldbjørg Ødegård, Vararep. Jahn T. Johnstad og Svein A. Johansen. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet:  innkjøp av ny kopimaskin. Årsaken til dette var at klubben selv skulle trykke Car-Avisen. Årlig besparelse kr. 7000.-. Enstemmig Godkjent. Endring av styregodtgjørelse: to forslag fremmet og forslag 2 ble valgt med 12 mot 4 stemmer. Leder kr. 4000.-, kasserer kr. 1000.-, sekretær kr. 1000.-.  Regnskapsprogram kjøpes inn til kasserer. Kostnad kr.1600.- + 600.- for årlig oppdatering. Enstemmig godkjent. Styret får fullmakt til å velge ut delegater til Landsmøtet. Enstemmig godkjent. Kopimaskin kjøpes inn og plasseres på Lompa. Landsmøtedelegater blir Berit og Dag Ljungquist. Telefonen på Lompa kuttes. Utgifter til dette mot regning. Priser annonser i Car-Avisen kr. 1500.- pr. år.  Saker på Landsmøtet: Klubben går inn for å beholde pensjonistmoderasjon.  Det ser ut som om 75 % av prøvemedlemmene betaler kontingenten påfølgende år. Klubben har pr. dags dato 338 medlemmer. Det blir ikke arrangert eget Julebord for de tillitsvalgte og de får derfor gratis julebord på Kolberg.  Det blir ingen Årsmøtefest og derfor deles "Det Edle Drag" og premier fra klubbmesterskapet ut på Julebordet den 14. november. Det blir nisseverksted på Lompa. Vi kjøper inn 250 krus med egen logo.  25 årsjubileumet blir arrangert den 30. august.  Jubileumstreff på Sveastranda 3-5 september.

1999 / 2000

Årets Generalforsamling blir avholdt på Grand Hotell Lørdag 10. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn:  Leder Berit Ljungqvist, Nestleder Dag H. Ljungqvist, Sekretær Magny Fjellheim, Kasserer Laila Stead, Styremedl. Lars Ericsson, Vararep. Eldbjørg Ødegård og Svein A. Johansen.  På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet:  Styret avgjør hvilken tilknyttning klubben skal ha til Bakko. Godkjent. Klubben kvitter seg av med Høyvogna. Godkjent.          

Klubben har 336 medlemmer  ved inngangen til 1999. Budsjettet ble godkjent etter at underskuddet hadde blitt redusert til 13,000.-.  PopCorn maskin kjøpes inn. Klubbben melder seg ut av Etnedal Turlag. Klubben skal delta under Biridagene med salg av pølser og brus, Pop-Corn og hesteskokasting. Jubileumsfesten arrangeres på Bjørnen. Jubileumstreffet på Sveastranda.  25 personer er påmeldt til 25. årsfesten på Bjørnen. Klubben fraskriver seg ansvaret for strømmen i Bakko.  På lederkonferansen i Drammen ble klubben representert av Johan Bjarnaberg. Ingen fra avdelingsstyret hadde anledning til å representere klubben. Klubben har den 14. desember 303 medlemmer. Dårlig deltagelse fra de andre klubbene i regionen under Jubileumsfesten ble diskutert.  Bårebukett er ordnet til Kåre Løkling's båre. Bakko er ikke lenger en sak for styret.

Bakkobygda Camping.png

2000 / 2001

Årets Generalforsamling blir avholdt på Øverby Helsesportssenter Lørdag 12. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Johan P. Bjarnaberg, Nestleder Lars Ericsson, Sekretær Magny Fjellheim, Kasserer Jan Trygve Johnstad, Styremedl. Dag H. Ljungqvist, Vararep. Arne Lien og Grete Ø. Bjarnaberg. "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Grethe Haugom og Dag Ljungqvist. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Det nye styret må jobbe for å få til en avtale med Flutua men klubben skal ikke belastes økonomisk ble Årsmøtets vedtak. Klubben har 308 medlemsfamilier 1. januar 2000. Johan meldes på til lederkurs. Tom Løkken kurs for teknisk person. Det jobbes videre med sommerplass på Flutua. I mars 2000 har klubben 307 medlemmer. Flutua. Johan har laget forslag til ny forside til Car-avisen. Johan undersøker andre alternativer til Flutua. Utleievogna bør repareres, Arne undersøker saken.  Medlem nr. 1000 er Noralf Sveen, Aurdal.  Utleievogna:  Hva skal vi gjøre med den? Den er ikke brukbar til mer utleie. Vi skal bruke den kun til øvelseskjøring.  Regionstyret ønsker at avdelingene skal betale kontingent til Regionen. Klubben mener at NCC bør finansiere regions arbeid. Utleievogna avskiltes.  Styremøtene flyttes til søndager da Lars Ericsson er blitt ukependler. Dag Ljungquist har flyttet og trer derfor ut av styret. Arne Lien tar hans plass i styret. Ny leder i Trafikksikkerhetskomiteen må velges. Johan og Lasse er representanter til regionårsmøte. NCC avd. Gjøvik og Omegn og NCC avd. Hadeland og Omegn har bestemt å legge årsmøtetene sin til Lygna med sepaprete årsmøter og felles fest etterpå. Vi bestiller lokaler, både egne og felles. Klubben har bestemt at vi setter opp gratis buss for medlemmene til Årsmøtet. Hadeland ordner musikk. Kontingent kr. 5 pr. medlem skal betales til regionen fra 1/1-2001.  Klubben vil få en utgift på ca. 1500.- pr. år.

Vognkontroll 2004 024.jpg

2001 / 2002

Årets Generalforsamling blir avholdt på Lygnaseter Kro og Motell Lørdag 10. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Johan P. Bjarnaberg, Nestleder Kai Gulbrandsen, Sekretær Grete Ø. Bjarnaberg, Kasserer Jan Trygve Johnstad, Styremedl. Arne Lien, Vararep. Kai Foss og Per Olav Magnussen. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Plassfondet oppløses og overføres til ordinært bankinnskudd. Godkjent. Styret selger/kondemnerer den eksisterende øvelsesvogna. Godkjent Styret gis tilatelse til å kjøpe øvelsesvogn for inntill kr. 60.000.-. Godkjent

Klubben har 303 medlemmer 1. januar 2000. Avdelingens terminliste ble diskutert og vedtatt. Bør avdelingen avholde  St. Hans treff  på samme campingplass hvert år eller skal vi holde treffet på ulike Campingplasser fra år til år?  Treffet evalueres for 2002 i etterkant av årets treff.  NCC sentralt har fått ny Internettadresse: www.caravanklubben.no  Det vil i år bli sendt 2 personer på kjøreinstruktørkurs.  Arne Lien og Kai Gulbrandsen. Ny utleie/øvelsesvogn vil bli innkjøpt som vedtatt på årsmøte.  Dette ble overlatt til Kai Gulbrandsen, Arne Lien og Kai Foss. Kjøp av øvelsesvogn/utleievogn.  Det er funnet 1 alternativ.  Det er en 90 modell Bürstner 495. Det ble besluttet at vogna skulle kjøpes. Forhandlinger blir sluttført med Sveens Caravan av Kai Gulbrandsen og Arne Lien. Campingfestival på Beitostølen 25.-26. august.  Det har kommet forespørsel fra arrangør om NCC Gjøvik og Omegn kan arrangere hesteskokastingen på lørdag.  Johan reiser å tar seg av dette. Kjegler til øvelseskjøring er bestilt. Julebord erstattes med Høsttur med Color Festival 27.-28.- oktober 2001. Vi må bruke litt mindre penger på slutten av året, lite penger igjen på budsjettene. Klubben har 323 medlemsfamilier pr. desember 2001.

2002 / 2003

Årets Generalforsamling blir avholdt på Strand Rica Hotell Lørdag 9. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Johan P. Bjarnaberg, Nestleder Simen Petersen, Sekretær Grete Ø. Bjarnaberg, Kasserer Jan Trygve Johnstad, Styremedl. Arne Lien, Vararep. Kai Foss og Per Olav Magnussen.  Det vil bli utarbeidet egne særvilkår ved egen  bruk av øvelsesvogn for utleieansvarlig.   Dette for å kompensere for arbeidet med ettersyn og uleie av vogna. Forteltet til øvelsesvogna vil bli aventert for salg. Simen Pettersen lager salgsbod. Dugnad hos Jahn og Grethe på Kolbu vil bli gjennomført.  Skriveplater med klyper til vognkontrollen vil bli skaffet.  Informasjon fra Landstyremøte på Gardermoen i mai:  Kjell Petter Kolberg ble valgt som ny president. Ola Akre ble valgt som ny visepresident.  Totalt ble 45 vogner kontrollert på Gjøvik og Fagernes. Kompensasjon / kjøregodtgjørelse skal gis for kjøring til Fagernes i forbindelse med vognkontroll. Dette skal gis til 1 sjåfør og prisen skal være 50% av statens satser.  Saken tas opp som egen sak på neste årsmøte.  Etter at posten økte leien for postboks har vi utgifter på ca. kr. 2000 i året. For å spare denne utgiften så vil all post heretter bli sendt direkte til Leder eller Kasserer og postboksen vil bli sagt opp.  328 medlemsfamilier pr. juli 2002.   I valget mellom Danmarkstur eller Julebord ble enighet om Julebord på Kafistova. 335 medlemsfamilier pr. september.  Invitasjon til jubileumsfest i forbindelse med Hadeland og omegns 25 års jubileum.  Johan Pauli og Grete møter. Egil Fredriksen ble av regionens årsmøte valgt som revisor for regionen.  Klubben har etter avtale med President Kjell Petter Kolberg bestemt å vente med utdelinger av "Det Edle Drag" til 30 års. Jubileumet i 2004. Klubben forsøkte å arrangere bowling kvelder for å se om det var noen nye medlemmer som dukket opp men det var det ikke. Vi er til tross for dette meget godt fornøyd med tiltaket og de som var tilstede hadde to fornøyelige kvelder. Ca 50 personer var tilstede totalt disse 2 kveldene. ​​

Vinnerlaget.jpg

2003 / 2004

Årets Generalforsamling blir avholdt på Strand Rica Hotell Lørdag 9. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Johan P. Bjarnaberg, Nestleder Simen Petersen, Sekretær Grete Ø. Bjarnaberg, Kasserer Egil Fredriksen, Styremedlem Arne Lien, Vararep. Grethe Haugom og Per Olav Magnussen. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Kjøregodtgjørelse for kjøring knyttet for eksempel til vognkontroller i Valdres. Kjøringen skal være avtalt og godkjent på forhånd. Satsen er 50 % av Statens satser til enhver tid. Godkjent. Ny fordeling av godtgjørelse for tillitsvalgte i avdelingen. Leder kr. 3000.-, nestleder kr. 750, kasserer kr. 750.-, sekretær kr. 750.-, styremedlem kr. 750.- og campingvognansvarlig kr. 750.-. Godkjent.  Klubben har 343 medlemsfamilier pr. 1. januar 2003. Det første styremøte er årsmøtet gjennomførte klubben en "Bli kjent" kveld. Hva som forventes av den enkelte var eneste tema. Det vil ikke bli sendt noen på kurs i 2003.  Barnetreff 2003 – Det ble enighet om at vi betaler inngangen i parken for egne medlemmers barn, for å følge samme linje som våre samarbeidende klubber har valgt. Budsjettet for 2003 som var feil kopiert til Årsmøtet ble fremlagt i oppdatert versjon.  Johan P. og Grete Ødegård Bjarnaberg går inn i arrangementskomiteen for 2 år.  Ole og Signe Inger Solberg blir med å arrangerer Beito-treffet  Barnetreff på Hunderfossen: Vel gjennomført, positive tilbakemeldinger. 

Medlemstur til Bjølseth, Løitenlys etc. Julebord avlyst i år p.g.a for liten oppslutning de siste årene.  Vi forsøker å få til en tur med Danskebåten i løpet av høsten i stedet.  Simen Petersen ble tildelt ansvaret for 30 års jubileumsfesten høsten 2004.  Påminnelse om at den som ikke kan møte på styremøte ringer varamann for å gi beskjed om at de må møte på styremøte. Medlemstur til Bjølseth og Løitenlys den 18. oktober 2003.  Annonse kommer i Car-avisen.  Høsttur m/Colorline til Hirtshals i Danmark den 25. oktober 2003.  På regionstreffet på Elverum 22. – 24. August 2003 vant NCC Gjøvik og omegn Ringstad Mix – hesteskocup.  Laget besto av Kai Gulbrandsen, Inger Helene Mathisen, Åse Gulbrandsen og  Johan P. Bjarnaberg.  Tippetrimmen ble vunnet av Lasse Eriksson med Johan P. Bjarnaberg på andreplass begge fra NCC Gjøvik og Omegn, tredjeplassen gikk til Elsa Næss fra NCC Hadeland og Omegn. Det ble på regionsmøte gitt beskjed om at vår avdeling kan starte med forberedelser til regionstreff i 2004 noe vi ble offesielt diltelt Regionårsmøte senere på året.  Her ble også Johan P. Bjarnaberg valgt til personlig vara for kasserer i Region Bjørn Ødegård. Johan orienterte fra lederkonferansen på Gardermoen 3.-5. oktober 2003.  Hovedtema for konferansen var medlemsverving. Regionstreff planlegging er i gang.  Det ble satt ned en komite bestående av:  Jahn Trygve Johnstad, Grethe Haugom, Johan P. Bjarnaberg, Grete Ødegård Bjarnaberg og Per Olav Magnussen . Antall Car-aviser som skal sendes ut i året.  Det ble enighet om at vi fremmer forslag til årsmøte på å sende ut 4 nummer neste år.  Budsjettet for treffet ble ble gjennomgått. Simen Petersen har undersøkt priser på arrangementssted og musikk til 30 års jubileumsfesten.  Ingen avgjørelser ble tatt. Medlemstallet i vår avdeling er nå oppe i 360 medlemsfamilier som er ny rekord.. Vognkontrollen må vi starte planleggingen av tidligere i år enn ellers. Vi må bruke tid  sammen med avd. Toten slik at vi kan bli enige om hvordan vi best kan markedsføre  kontrollene. ​


 

Annonser

 

 

Evjua Strandparkhttp://www.evjua.noEvjua Strandpark
Barnas Camping Festivalhttp://www.nocc.no/lokal/gjovik/Sider/BCF-2017.aspxBarnas Camping Festival
Camping Key Europehttp://www.nocc.no/nyheter/Sider/Ny-link-for-bestilling-av-CKE.aspxCamping Key Europe
Hagen Bilhttp://www.hagenbil.noHagen Bil
Annonse Vestmanna Trykk og Profileringhttp://www.vestmanna.noAnnonse Vestmanna Trykk og Profilering