1985-1994

1984 / 1985

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vindhytta og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Formann Svein Andersen, Nestformann Morten Lilleby,  Sekretær Knut Martinsen, Styremedlem Wilhelm Bergli, Kasserer Birgitte C. Martinsen, Varamann Ane Ringvold, og Arne Larsen. "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Willhelm Bergli, Arne Larsen, Leif Normann Pedersen, Per Olav Smeby og Roar Olsen Solberg.  Strømregninga fra Bakkobygda skaper hodebry for styret og strømprisen i Bakko forhøyes. Etter at Åge Ødegård trakk seg fra styret i Klubben må klubben se seg om etter nye møtelokaler. Ny parkeringsplass for øvelsesvogna må skaffes og parkerings-plasser i Bakko må det bli orden på.  Klubbens 10 års-jubileum blir drøftet og festen  holdes på Toten Gjestegård og Slåttsveen spiller til dans. Tegninger til nytt toalettanlegg i Bakkobygda er ferdige.   Ny fane for avdelingen bestilles slik at den er klar til Nordisk. Gjestelisten til 10 års-jubileumet diskuteres og følgende besluttes invitert: Presidenten med frue, Avdelingenes formenn med fruer, Styret som stiftet klubben med fruer, Biltilsynets sjef T. Skreppvin m/frue, direktør Fjeldså i drs forsikring m/frue. Prisen pr. person til festen er kr. 135.-. Meny: forrett Laks i gele, hovedrett Oksestek/karbonader, dessert Kaffe/is. Lykkes det med flere sponsoravtaler blir det servert cactail ved ankomst. Toastmaster Per Sandvig.

Gratis buss vil bli satt opp.  Gjester i tillegg til tidligere nevnte er NCC hovedstyre samt personer som har tilknyttning til klubben.  Vi søker NM i ferdighetskjøring i 1985. Rykter svirrer om planene om at det er i ferd med å opprettes en egen avd. på Toten. Brev er sendt hovedstyret med vårt syn på saken.  Hovedstyret foreslår et møte med Interimstyret i Toten Caravan Club og styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn.

1985 / 1986

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vindhytta 2. feb. og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Formann Mari Nordahl, Nestformann  M. Lilleby, Sekretær R. Olsen Solberg, Styremedlem W. Bergli, Kasserer K. Molstadkroken. AU har godkjent NCC avd. Toten uten møtet de selv anbefalte mellom avdelingene.  NCC avd. Gjøvik og Omegn er tildelt NM for 1985.  Åsmøtet vedtok å kjøpe ny øvelsesvogn.  Vogna skulle også kunne leies ut til medlemmene.   P.O. Smeby er ansvarlig. Møtested heretter blir i Mjøsbil sine lokaler. 

Strømmen i Bakko er fremdeles tema.  Og eget regnskap skal føres for Bakko ihht. Årsmøte-vedtaket.  Caravandagen 1985 avvikles 4. mai. Her utstilles campingvogner og for de som ønsker gratis kontroll av campingvogna.  Det økonomiske utbyttet av Caravandagen ble kr. 6,000.-.  Den gamle øvelsesvogna er solgt, pris kr. 1,500.-.  Programmet for NM er spikret. Ordfører Martin Stikkbakke åpner NM. NM general er Åge Ødegård.  Ny øvelsesvogn er kjøpt inn og utbedret av Smeby. Vogna var i dårlig forfattning når vi fikk den. Vogna må regjøres skikkelig før den tas i bruk.  NCC avd. Toten sendte oss et brev hvor de inviterte oss til et møte hvor vi kunne diskutere felles treff. Vi svarte at vi hadde våre egne treff som vi alltid hadde hatt og disse ville vi fortsatt ha.

18A.jpg

1986 / 1987

Årets Generalforsamling blir avholdt på Tranberg Gjestegård Lørdag 8. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Formann Mari Nordahl, Nestformann Kåre Løkling, Sekretær R. Olsen Solberg, Styremedlem Randveig Østvold, Kasserer Gudmund Tørrhaug, Varamann Geir Fjeldstad og Edith Homolka. "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Aud Solvang, Mari Nordahl, Svein K. Andersen og Ulf E. Solvang.  Dato for caravanutstillingen ble bestemt lagt til 2-4. mai og Gjøvik kommune lot oss bruke Vikodden Travbane gratis. Caravanmessen ga oss kr. 30.950.- i overskudd. I tillegg ble det solgt rekvisita for kr. 4.500,00.  Caravandagen blir arrangert 10. mai. NCC avd. Toten spør oss i et brev om å få delta sammen med oss på denne dagen, noe vi svarte nei til. Styremøtene blir avholdt på Kapp Attføringssenter. Nytt lokale for medlemsmøtene er Kopperud Skole.  Åge Ødegård tok opp igjen tanken om egen klubbavis men møtet ble enige om å ta dette opp igjen senere. Åge Ødegård ble valgt som redaktør til en eventuell fremtidig avis.

1987 / 1988

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vindhytta Lørdag 14. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Kåre Løkling, Nestleder       Oddvin Fjelstad,  Sekretær Marit Ødegaard, Kasserer Gudmunn Tørhaug, Styremedlem  Inger Lilleng, Vararep. Geir Fjelstad og Edith Homolka.   På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet : Kjøp av ny øvelsesvogn ble vedtatt med 32 mot 9 stemmer. Årsmøte skal  velge leder i Arrangments- og Sportskomite enstemmig vedtatt. Kjøp av ny kopimaskin enstemmig vedtatt. Klubben har 168 medlemmer. Medlemsblad ble det bestemt at klubben skal ha. Åge Ødegård får ansvaret i startfasen. Klubbavisen begynner å ta form og innhold i avisa diskuteres. Omslag til avisa er det kommet inn forslag på og Mariendal hjelper oss med disse. Avtale med avd. Toten om at amatører øvelseskjører på mandager og de som trener for konkuranser på torsdager. Ny strømkrets i Bakko betales av klubbkassa hvis det ikke blir for dyrt. Strøm på Flutua, prisantydning mellom 8.000,00 og 10.000.   Når det Caravanmessa har det kommet klager fra lokale forhandlerne på at forhandlere fra andre sia hadde blitt invitert. Bør messa flyttes til neste år er et an mange spørsmål knyttet til messa og det besluttes at Caravanmessa neste år flyttes til Kallerudhallen 23-24. april. Klubbmesterskapene's vandrepokaler skal vinnes 3 ganger heretter. Mot slutten av 1987 har medlemstallet steget til 187 medlemmer. Bør klubben skaffe seg sitt eget kontor er siste sak  i 1987.

1988 / 1989

Årets Generalforsamling blir avholdt på Vindhytta Lørdag 6. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Kåre Løkling, Nestleder Oddvin Fjeldstad, Sekretær Marit Ødegaard, Kasserer Aldis Korslund, Styre-medlem Inger Lilleng, Vararep. Åge Ødegård og Aud Solvang. .  "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Kåre Løling og Åge Ødegård. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet : Leie av klubbkontor på Lompa for kr. 100.- pr. mnd. + strøm av Mustad. Styret får fullmakt til å ordre dette. Utgiftsdekning for tillitsvalgte. Styret får fullmakt til å fastsette et beløp. Det at Terminlista skal trykkes i klubbavisa ble nedstemt med 13 mot 14 stemmer. Dansegulvet til gammeldansforeningen i Biristrand ble vedtatt kjøpt med 30 mot 0 stemmer. Prisen for Fluta økes til kr. 850.00 ble nedstemt med 3 mot 25 stemmer. Hva som skjer med strømmen avventes til etter caravanmessa til våren.

Lompa må vaskes. Kontortider vurderes samt at det må legges inn telefon. Utgiftsdekning tillitsvalgte: Langkjøring: Kr. 1.- pr. kjørte kilometer + dekning til mat mot regning. Formann og kasserer får henholdsvis kr. 1.000,00 og kr. 500,00 til dekning av diverse utgifter. Ønsket om mer strøm i Bakko ble godkjent. Vi leier øvelsesvogn men holder øvelseskjøringer uten avd. Toten. Vognsjekken holder vi sammen.  10 forhandlere er påmeldt til årets messe og nok engang ble Caravanmessa en god inntektskilde ga oss et overskudd på ca. 20.000,00 totalt. Det er uenighet om vi skal reservere Kallerudhallen til neste års messe.  Medlemsmøtene avholdes heretter på Lompa. Etter krav fra NCC sentralt må klubben velge "Det Edle Drag" komite. "Blå Boka" De nye vedtektene er mottatt.

600 pix_08.jpg

1989 / 1990

Årets Generalforsamling blir avholdt på Norbok Lørdag 4. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Kåre Løkling, Nestleder Arne Larsen, Sekretær Berit Sollihagen, Kasserer Aldis Korslund, Styremedlem Svein Skjønnhaug, Vararep. Aud Solvang og Tor Kletthagen. . "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende persoener tildeles "Det Edle Drag" i Bronse: Åge Ødegård og Kåre Løkling. Plasskomitene for Flutua og Bakkobygda har ikke lagt fram egne regnskap slik det ble stilt krav om. Ingen forslag er innkommet innen fristen.  Årets Caravanmesse skal avholdes på Spareland på Biri 5 -7. mai, i år også med egen brukt avdeling. Styret hadde valget mellom strøm eller vannklosett på Flutua. Vannklosett ble foretrukket. Oskar Nordahl har ordnet med Bingo. Formiddagsbingo på samfunnet.  Klubben har 184 betalende medlemmer.  Tilbud fra Frode Dahl om kjøp av Øvelsesvogn. Pris kr. 25.000,00. Styret beslutter å kjøpe vogna en Adria 4.0 – 1982 modell.  Standard kontrakt for utleie av øvelsesvogn utarbeides. Sportskomiteen trenger kjegler til Caramba-kjøringen. 10 kjegler kjøpes inn. Momsfritak for Car-Avisen innvilges endelig.  Klubben har nå 220 medlemmer. Avtalen med Flutua forlenges med 6 måneders gjensidig oppsigelse.

1990 / 1991

Årets Generalforsamling blir avholdt på Norbok Lørdag 3. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Åge Ødegård, Nestleder Arne Larsen, Sekretær Berit K. Ljungqvist, Kasserer Aldis Korslund, Styremedlem  Svein Skjønnhaug, Vararep. Aud Solvang og Harald Strandvik. Ny kontrakt må tegnes med ny plasseier i Bakkobygda. Strømanlegg og buer tilhører klubben. Dagens avtale gjelder for 5 år til.  Godtgjørelse til leder og kasserer kr. 1000.-, sekretær kr. 500.-. Caravanmessa er ikke lenger liv laga og alternativt opplegg rundt vognkontrollen vurderes. Ny kontrakt er ordnet for Flutua, varighet 1 år. Husleieøkning for Lompa og leien er nå kr. 1500.- pr. år. Avdelingen bevilger kr. 2000.- til kurs for kjøreinstruktørkurs. Minimesse blir arrangert i forbindelse med vognkontrollen på Biltilsynet. Hovedstyret anmoder om å gi pengegaver til NCC i forbindelse med 30 års jubileet og avdelingen gir kr. 500.-. Utgifter som blir pålagt delegater til Landsmøtet som ikke dekkes av NCC skal dekkes av klubben. Dusjbrakke kjøpes inn på Flutua. Tapt arbeidsfortjeneste for delegater til Landsmøtet som må ta seg fri fra jobben blir dekket med kr. 400.- pr. dag.  Kr. 5000.- bevilges til utbedring av strømtilbudet i Bakko etter pålegg fra VOKKS.  Kandidat til Landsstyret: Åge Ødegård foreslås.  Kontoret har vært betjent hver Tirsdag men ettersom telefonen viderekobles er kanskje 1 tirsdag i måneden nok.

1991 / 1992

Årets Generalforsamling blir avholdt på Lompa Lørdag 9. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Åge Ødegård, Nestleder Jan Erik Bergløkken, Sekretær Berit K. Ljungqvist, Kasserer Aldis Korslund, Styremedlem  Svein Andersen,  Vararep. Tom Løkken og Harald Strandvik. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Flutua åpnes for alle NCC medlemmer ble enstemmig godkjent. Kostnadene for ledsager dekkes av klubben i forbindelse med Landsmøte og lederkonferanser ble enstemmig godkjent. Medlemmer i komiteene skal velges for 2 og 2 år ble enstemmig godkjent. Åge Ødegård redegjorde fra Landsstyremøtet hvor for øvrig Åge selv ble valgt inn i sentralstyret. Brev behandles fra Region Telemark / Vestfold / Buskerud hvor de krever å få ta over våre medlemmer i Valdres noe vi selvsagt er imot.  Utbygging i Bakko vil ikke i første omgang berøre oss men planene med bla. 40 hytter vil kunne få konsekvenser for klubbens plass.  Vognsjekk 4. mai hadde 47 vogner igjennom kontrollhallen på Biltilsynet. Usikkerheten knyttet til bruken av Bakkobygda gjør at klubben ser seg om etter alternative plasser. Det er tatt initiativ ovenfor Mjøsbrua for å få endring av takstene for campingvogn. Medlemstallet er nå oppe i 290 medlemsfamilier. 10 og 25 årsmerker har NCC laget og klubben har besluttet å dele disse ut på Årsmøtet.

21.jpg

1992 / 1993

Årets Generalforsamling blir avholdt på Bybrua Samfunnshus Lørdag 8. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Åge Ødegård, Nestleder Jan Erik Bergløkken, Sekretær Berit K. Ljungqvist, Kasserer Laila Stead, Styremedlem Svein Andersen, Vararep. Tom Løkken og Terje Bondeli.  .  "Det Edle Drag" deles ut dette året og følgende personer tildeles "Det Edle Drag" i Bronse:  Jan Erik Bergløkken, Svein Eliassen, Oscar Nordahl. På Generalforsamlingen ble følgende forslag fremmet: Arrangementskom avvikles i sin nåværende form og styret utpeker arrangementskomitee for hver enkelt aktivitet og dette ble enstemmig godkjent. NCC har innført nye vervepremier, glass, Krystallkaraffel eller 24 delers bestikk. Nye regler for øvelseskjøringene uten klokke. Sportskomiteen er positiv til endringen. Tom Løkken blir teknisk kontaktperson i vår avdeling.  Medlemsutviklingen er negativ og vi har mistet 20 medlemmer. Lynlotteri foreslås for å skaffe klubben ekstra inntekter. Tilbud fra AGA GAS om tilbud på gass- hver 4 dunk gratis. Klubben søker om å få arrangere Regiontreffet i 1993.  AGA avtalen er OK men avd. på Gjøvik har en bedre avtale med Statoil. Klubben har fått arrangere Regiontreffet i 1993. Plass, tid og sted bestemmes senere men klubben mener at det best egnede området for Regiontreffet neste år er området fra Biri Herredshus mot Spareland på Biri. Regionmøtet holdes på Kolberg Kro.​

1993 / 1994

Årets Generalforsamling blir avholdt på Lompa Lørdag 6. februar og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Åge Ødegård, Nestleder Jahn T. Jonstad, Sekretær Anitha Bekkemellem, Kasserer Laila Stead, Styremedlem Hallvard Moe, Vararep. Tom Løkken og Aud Solvang.  Styremøter på Lompa den 1. tirsdag i hver måned.  Regiontreffet er tidfestet til 20-22. august 1993. Biri Travbane eller Biri Herredshus er alternativene. Pris avgjør. Egen arrangementskomite nedsettes og denne komiteen bestemmer at Regiontreffet  blir arrangert på Biri Travbane. Leder i arrangementskomiteen ble Kåre Løkling. Kåre Løkling ønsket ikke ledervervet i Regiontreff komiteen og derfor tok Svein Bekkemellem på seg dette.  . Når det gjelder Flutua blir den nye rammeavtalen med eier forkastet av styret. Klubben har nettopp kjøpt inn brakke og det er ikke inngått avtale med eier om vannanlegg Klubben beslutter å ordne vann og toaletter selv og beholde eiendomsretten til dette.  Klubben ønsket og en taksering av strømanlegget på Flutua slik at Ekern vet hva det er verdt ved en eventuell overtagelse. Vintercamping i vinter er utelukket. Regiontreffet  avholdes med rekordstort antall vogner. V5 kuponger deles ut til alle ved innkjøring. Klubben erkjenner av det burde vært skapt mer liv. Renholdet av toalettene var for dårlig og antall toaletter for dårlig. Mange positive reaksjoner også. ​


 

Annonser

 

 

Evjua Strandparkhttp://www.evjua.noEvjua Strandpark
Barnas Camping Festivalhttp://www.nocc.no/lokal/gjovik/Sider/BCF-2017.aspxBarnas Camping Festival
Camping Key Europehttp://www.nocc.no/nyheter/Sider/Ny-link-for-bestilling-av-CKE.aspxCamping Key Europe
Hagen Bilhttp://www.hagenbil.noHagen Bil
Annonse Vestmanna Trykk og Profileringhttp://www.vestmanna.noAnnonse Vestmanna Trykk og Profilering