1975-1984

1975 / 1976

Her ble følgende personer valgt inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Vestoppland: Leder Gunnar Hagen, Nestleder Per Olav Smeby, Sekretær Randi Hagen, Kasserer Aud E. Solvang, Styremedlem Ulf Solvang og disse hadde sine verv frem til 9. august. Fra 9 August ble følgende personer valgt inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Vestoppland: Leder Per Olav Smeby, Nestleder Ulf Solvang, Sekretær Arne Larsen og Kasserer Aud E. Solvang. Endringen i styresammensettningen skjer på en ekstaordinær Generalforsamling den 9 august 1976. Både leder og sekretær trakk seg fra sine verv. Gunnar Hagen er leder frem til 9. august  1976 og deretter er det Per Olav Smeby som overtar frem til Generalforsamlingen. I denne perioden i klubbens histiorie arrangeres det like mange medlemsmøter som styremøter. Bakkobygda ble valgt som hovedplass når det gjelder vintercamping. Klubben må finne nytt møtelokale og styremøtene holdes i hovedsak hjemme hos styremedlemmene på rundgang. Svein Andersen foreslo egen sommerplass men dette vil først bli behandlet senere.  Årets Generalforsamling avholdes på Park Kafeen i Gjøvik. Følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Vestoppland: Leder Arne Larsen, Nestleder Per Olav Smeby, Sekretær Roald Olsen Solberg, Kasserer Aud  Solvang, Styremedlem Ulf  Solvang. ​

1976 / 1977

Styrets sammensettning  dette året er: Leder Arne Larsen, Nestleder Per Olav Smeby, Sekretær Roald Olsen Solberg, Kasserer Aud  Solvang, Styremedlem Ulf  Solvang.  Klubben har pr. 16. mars 1977, 70 betalende medlemmer. Bakkobygda er sentral i klubbens historie og vi kan lese i et referat følgende:  Klosetter kommer ikke på tale men Tørkerom og isolering av utedoer er OK.  Plassen er åpen for medlemmene så snart slåttonna er ferdig. Utbedring som klubben vil bidra til er: Bygging av tørkerom, pusse opp utedoene, vann for matlaging, utviding av søppelbu og fast avtale når det gjelder skiheisen.

Medlemsmøtene bli holdt på VestOppland Auto. Reklame på øvelsesvogna selges for for 2 og 2 år . Startkontingent for merkekjøring. 10.- ved prøve til merket og kr. 15.- for selve merket. Klubben får en vandrepokalen samt en mindre pokal fra Bjørn Johansen m/frue som skal tilfalle høstens seireherre i klubbmesterskapet. Avdelingen hadde besøk fra Finland denne sommeren og sted for besøket var Sveastranda Camping. Årets Generalforsamling blir avholdt i spisesalen på VestOppland Auto i Hunndalen og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Vestoppland: Leder Arne Larsen, Nestleder John Stubberud, Sekretær Roar Olsen Solberg, Kasserer Sidsel Eliassen, Styremedlem Leif N. Pedersen, Vararep. Anna Smeby og Ulf Solvang. ​

1977 / 1978

Styret dette året består av: Leder Arne Larsen, Nestleder John Stubberud, Sekretær Roald Olsen Solberg, Kasserer Sidsel Eliassen, Styremedlem Leif N. Pedersen, Vararep. Anna Smeby og Ulf Solvang.

Kopiering og sending av brev er blitt en stor økonomisk belastning for klubben. Pris pr. kopi mellom 30 og 65 øre pr. kopi. På grunn av bråk i Bakkobygda må det setter opp reglement for bruk av plassen. Leder i sportskomiteen ba om å få bli løst fra sitt verv. Sigbjørn Lie overtar. Øvelskjøring to kvelder i uken, Mandag og Torsdag. De som ønsker å trene med sikte på konkurransekjøring må finne andre dager. Toalettforholdene i Bakkobygda må det gjøres noe med etter ønske fra medlemmene. En langsiktig leieavtale for Bakkobygda som vinterplass er ønskelig. Egen gruppe ble nedsatt for å se på dette. Flere utedoer måtte settes opp. Et eget hus ble forslått satt opp for bruk til møter etc. Strømmen ble overført til avdelingen. Sanitæranlegg blir for dyrt men lys på utedoene er i orden. NM i Caravankjøring og Høstlandternefest er klubben blitt forespurt om. Festiviteten på Lena kunne være ideell for dansen og festen. Plass her til ca. 100 vogner. Parkeringsplassen på Mjøsferga var stor nok til NM.  Et stort flertall besluttet å ta på seg arrangementet som skulle foregå fra 8.-10. September. Navneliste over alle som hadde sagt seg villig til å hjelpe til under arrangementet. Vi trengte: Parkeringsvakter, Banemannskap, Dommere, Salgskomite og Festkomite. Toastmaster ble John Stubberud. Stoppeklokke ble besluttet innkjøpt. Formannen luftet om det var noen stemning for å endra navnet til avdelingen. Det var stiftet klubb på Hadeland og det var arbeid i gang for å få stiftet klubb på Fagernes og på bakgrunn av dette var det kanskje mer naturlig å endre navn til NCC avd. Gjøvik med Omland. Årets Generalforsamling avholdes i lokalene til VestOppland Auto og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Vestoppland: Formann Arne Larsen, Nestformann John Stubberud, Sekretær Arvid Amundsen, Kasserer Wilhelm Bergli, Styremedlem Leif Normann Pedersen, Varamedlem Anna Smeby og Ulf Solvang.

Forslag til Årsmøtet. Forslagstiller Arne Larsen. Klubben bør skifte navn, og endres til Gjøvik og Omegn Caravan Club. Enstemmig godkjent   Medlemstall i avdelingen er nå oppe i 79 medlemsfamilier.

16.jpg

1978 / 1979

Styret dette året består av: Formann Arne Larsen, Nestformann John Stubberud, Sekretær Arvid Amundsen, Kasserer Wilhelm Bergli, Styremedlem Leif Normann Pedersen, Varamedlem Anna Smeby og Ulf Solvang.

Styremøtene holdes på omgang hjemme hos styremedlemmene. Kr. 1000 ble bevilget til samarbeidsprosjekt med Biltilsynet om teorikurs over 4 kvelder. Kr. 500 ble bevilget til innkjøp av 2 høytalere. Reglement for Bakkobygda. Forslag til Generalforsamling om at kr. 3000 øremerkes trafikksikkerhetsarbeid i 1980 og at kr. 5000 settes av til ny vogn. Årets Generalforsamling blir avholdt på Redalen Gjestgiveri den 20. oktober 1979 og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Arne Larsen, Nestleder Petra Andersen, Sekretær Arvid Amundsen, Kasserer Wilhelm Bergli, Styremedlem Leif N. Pedersen, Vararep. Åge Ødegård og Jorun Lie. ​

1979 / 1980

Styret dette året består av: Leder Arne Larsen, Nestleder Petra Andersen, Sekretær Arvid Amundsen, Kasserer Wilhelm Bergli, Styremedlem Leif N. Pedersen, Vararep . Åge Ødegård og Jorun Lie.  Flutua blir foreslått som klubbens sommerplass. Leietid 3-5 år med rett til forlengelse.  Ved forfall til styremøter er det hver enkelts ansvar å kontakte varamann ble det vedtatt. Årets Generalforsamling blir avholdt på Redalen Gjestgiveri den 20. oktober 1980 og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Arne Larsen, Nestleder Petra Andersen, Sekretær Arvid Amundsen, Kasserer  Wilhelm Bergli, Styremedlem  Leif N. Pedersen, Vararep. Åge Ødegård og Jorun Lie.

1980 / 1981

Styret dette året består av: Leder Arne Larsen, Nestleder Petra Andersen, Sekretær Arvid Amundsen, Kasserer  Wilhelm Bergli, Styremedlem  Leif N. Pedersen, Vararep. Åge Ødegård og Jorun Lie. Det er for lite strøm i Bakko og nok enstrømkasse må settes opp. Leieavtalen i Bakko bør sees på på nytt. Snøryddingen må foregår under mer kontrollerte former Flere vogner har blitt skadet  Øvelskjøringene ved HedOpp må flyttes. Nytt sted er parkeringen ved Vest-Oppland Auto eller hos Biltilsynet.  Våre søknader knyttet til Bakko hos Helserådet og Bygningsrådet i Etnedal Kommune gjelder også for fremtiden.  Årets Generalforsamling blir avholdt på Kaspers Kafeteria den 31. oktober 1981 og følg-ende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Leder Mari Nordahl, Nestleder Åge Ødegård, Sekretær Ingar Nereng, Kasserer Birgitte Martinsen, Styremedlem Arne Larsen, Vararep. Wilhelm Bergli og Arne Ringvold.

23.jpg 

1981 / 1982

Styret dette året består av: Leder Mari Nordahl, Nestleder Åge Ødegård, Sekretær Ingar Nereng, Kasserer Birgitte Martinsen, Styremedlem Arne Larsen, Vararep. Wilhelm Bergli og Arne Ringvold.  Strømutbyggingen i Bakkobygda begynner å koste penger.  M. Nordahl informerte om brev fra VOKKS ang. Strøm i Bakkobygda. Avdelingens andel vil bli kr. 30.000.-. Klubben ønsket seg flere vinterplasser i Bakko.  Driveren av  hadde gitt klarsignal. Styret bestemmer at VOKKS kan sette i gang. Finansieringen bestemmes senere. Total kostnad 40,000.-, klubbens kostnad kr. 30,000.-.  Styret godtar tilbudet fra VOKKS og bekrefter tilbudet.  Totalprisen hvis VOKKS gjør alt er ca. 45.000.-.

Ny kontrakt for 1983 for Flutua er OK.  Årets Generalforsamling blir avholdt på Vindhytta den 6. november 1982 og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn: Formann Svein Andersen, Nestformann Åge Ødegård, Sekretær Randi Hagen, Styremedlem Arne Larsen, Kasserer Birgitte Martinsen, Varamann Wilhelm Bergli og Arne Ringvold

1982 / 1983

Styret dette året består av: Formann Svein Andersen, Nestformann Åge Ødegård, Sekretær Randi Hagen, Styremedlem Arne Larsen, Kasserer Birgitte Martinsen, Varamann Wilhelm Bergli og Arne Ringvold.  Styremøtene dette året avholdes i lokalene til Horten Hus. Rapport fra Lensmannskontoret ang besøk på Flutua i forbindelse med bråk. Avdelingen prøver å få med seg Hadeland, Hamar, Glåmdalen og Østerdalen til Mjøscup.  Årets Generalforsamling blir avholdt på Vindhytta den 6. november 1982 og følgende personer velges inn i styret i Norsk Caravan Club avd. Gjøvik og Omegn:  Leder Svein Andersen, Nestleder Morten Lilleby, Sekretær Knut Martinsen, Kasserer Birgitte C. Martinsen, Styremedlem Wilhelm Bergli, Vararep. Arne Ringvold og Arne Larsen.

1983 / 1984

Styret dette året består av: Leder Svein Andersen, Nestleder Morten Lilleby, Sekretær Knut Martinsen, Kasserer Birgitte C. Martinsen, Styremedlem Wilhelm Bergli, Vararep. Arne Ringvold og Arne Larsen. Nytt lokale for medlemsmøter er VestOppland Auto AS. Per Olav Smeby starter eget verksted og tilbyr klubben kr. 2,000.- for reklame på 20 biler.  Toalettforholdene i Bakkobygda er under enhver kritikk og må rives. Vi tar dugnad. Campingplassen holder materialer og det må bygges nye, i alt 6 enheter. Utvidet antall plasser i Bakko må godkjennes av Helserådet. Klubben ønsker å søke om å få arrangere NM i 1984. Leder i NM komiteen Per Olav Smeby. ​


 

Annonser

 

 

Evjua Strandparkhttp://www.evjua.noEvjua Strandpark
Barnas Camping Festivalhttp://www.nocc.no/lokal/gjovik/Sider/BCF-2017.aspxBarnas Camping Festival
Camping Key Europehttp://www.nocc.no/nyheter/Sider/Ny-link-for-bestilling-av-CKE.aspxCamping Key Europe
Hagen Bilhttp://www.hagenbil.noHagen Bil
Annonse Vestmanna Trykk og Profileringhttp://www.vestmanna.noAnnonse Vestmanna Trykk og Profilering