Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

om avd. Follo

​​Til alle campinginteresserte i Follo!

Vi ønsker dere alle like mye velkommen til våre aktiviteter, enten dere er medlem i Follo, eller en annen av NBCCs lokalavdelinger. Om du ikke er medlem enda, velkomm​​en du og.

Mange i Follo har sommerplass på NBCC-plasser andre steder, og er medlem der. Blir det langt å reise på medlemsmøter etc, så kom gjerne til oss, men fortsett å vær medlem der dere har plass. Følg med på terminlisten!

Follo forside kart.jpgAvd Follo er an av 62 lokale avdelinger i Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC). Det er en familieorganisasjon som legger vekt på å engasjere hele familien i våre aktiviteter.​

Som medlem vil dere i tillegg til sentral informasjon, få tilsendt avdelingens eget medlemsblad ”INFOLLOMASJON” 4 ganger i året. Alle er velkommen til å dele sine opplevelser med andre, eller ytre sin mening, ved å sende inn stoff til bladet.

Vi arrangerer kjørekurs med campingvogn på forsommeren hvert år. Kurset holdes i lokalmiljøet, med avdelingens egne erfarne instruktører og øvelsesvogner. Vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å gjennomføre kurset.
Avdelingen har en  trafikksikkerhetskomité, som inviterer til øvelseskjøring på lukket bane, hvor vi holder vogn. Dette gir svært nyttig trening i å manøvrer bil og vogn i skjermede omgivelser.
Vi har en teknisk komité som hver vår inviterer til gratis kontroll av vogner og bobiler (boenheten). Her kontrolleres at el, gass, lys og bremser er i orden.
Vi  inviterer til treff og møter, og det er en god anledning til å bli kjent med likesinnede.

Avdelingen har kontor i Folket Hus, Gamleveien 37, Ski.  

Nærmere angivelse av tid og sted for våre arrangementer kunngjøres i medlemsbladet og på nettsidene.  Vi har og en side på Facebook. 

Annonser