Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Kontaktinformasjon

​​

Avdelingens tillitsvalgte og frivillige kontaktpersoner                                                                      epost         avd131@nocc.no        

Leder                   Torsten Hellner                                                 90645695
Nestleder             Arve Jensen arve-jen@live.no                             90607799
Sekretær               Ragnhild Hyggen ragn.hygg@gmail.com            90997787
Styremedlem        Arild Johansen     arildj50@online.no                 90169733
Styremedlem        Liv Norum l-norum@online.no                          48027533
Styremedlem        Aril Hansen aril.hansen@1337,no                       41418581
Varamedlem        Torben Eskemose

Revisorer             Kjell Nilsson                          
                           Egil Granberg     
Ridderkollegie
Komiteleder         Per Knardahl                                                       90846747
Komitemedlem     Tore Petter Stensrud
Komitemedlem     Arve Jensen
Valgkomite

Infollomasjon
Redaktør              Torsten Hellner     avd131@nocc.no                    90645695
Trafikkopplæring/Merkekjøring
Komitemedlem     Arve Jensen                                                      90607799
Komitemedlem     Arild Johansen                                                  90169733
Teknisk komite
Komitemedlem     Michael Jensen
Komitemedlem     Roy Tveitan 
Ko
mitemedlem     Terje Westerby
Verter Regiontreff Liv Norum/Terje Westerby                                 48027533   


 

Annonser

 

 

z 1 1 1http://www.nocc.noz 1 1 1