Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Ny årsmøtedato – 16. mars

Koronasituasjonen gjorde at vi måtte utsette det planlagte årsmøtet 10. februar. Myndighetene har nå løsnet litt på restriksjonene, slik at vi nå prøver å få avviklet årsmøtet tirsdag 16. mars Kl. 19.00, og møtet holdes som vanlig på Norsk Folkehjelps lokaler på Gulskogen i Drammen.

På grunn av den spesielle situasjonen vi har i år, med ulike smitteverntiltak fastsatt av myndighetene, kreves det påmelding med navn, adresse og telefonnummer på alle møtedeltakerne. Påmelding sendes til tlf. 995 99 226 (SMS) eller arne.flatebo@online.no (e-post) innen søndag 14. mars.

Det vil i år ikke bli servert mat etter årsmøtet. Videre vil det bli satt opp merka plasser med avstand i henhold til myndighetenes krav for innendørs arrangement. Medlemmer fra samme husstand kan sitte sammen.

Vi må sette et maksimalt antall møtedeltakere, i henhold til myndighetenes krav. Derfor meld deg på straks – for vi må praktisere første mann til mølla osv.

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og revisors melding
6. Innkomne forslag/saker
7. Budsjettforslag for 2021
8. Valg
9. Avslutning

Styrets årsmelding for 2020 og valgkomiteens innstilling står i utsendte KLUBBA nr. 1/2021. Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 vil bli delt ut på møtet.

Hilsen Styret


 

Annonser