Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Ny årsmøtedato – 14. mars 2022

Årsmelding for 2021 finner dere i KLUBBA nr. 1/2022. Regnskap for 2021, budsjett for 2022 og ny innstilling fra valgkomiteen vil bli delt ut på møtet, men du finner den også nederes på denne siden..

Vi vil elles minne om følgende:
Dere som har vært medlem i NBCC avd. Drammen og Omegn i 10, 25, 30 eller 40 år har rett til årsmerke med diplom. Slike merker/diplomer blir ikke lenger sendt ut, men blir derimot delt ut på årsmøtet. Vi ønsker å hedre dere på vårt årsmøte mandag 14. mars Kl. 18.00 på Norsk Folkehjelps lokaler på Gulskogen i Drammen. Dere er derfor spesielt invitert til årsmøtet, og håper at dere har anledning til å møte. For at vi skal vite hvor mange merker/diplomer vi skal dele ut må dere sende en SMS til 995 99 226 innen lørdag 5. mars om dere kommer.

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og revisors melding
6. Innkomne forslag/saker
7. Budsjettforslag for 2022
8. Valg
9. Avslutning

Medlemsmøtet som vi hadde planlagt hos Campinggården 14. mars måtte avlyses. Dette vil bli satt opp på nytt til høsten, sannsynligvis i oktober. Dette kommer vi tilbake til senere.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022:

Styre:
Leder: (ikke på valg)                            Helge Haug, Solbergelva
Nestleder: (for 2 år)                            Steinar Kolsgård, Solbergelva
Sekretær: (for 1 år)                              Mette Jahr, Vikersund
Kasserer: (ikke på valg)                        Jorunn Solbakken, Mjøndalen
Styremedl.: (for 2 år)                            Eva Ruud, Haslum
1. vara til styret: (for 1 år)                     Arne Flatebø, Lierskogen
2. vara til styret: (for 1 år)                     Inger-Lill Portaasen, Mjøndalen

Revisorer:
Leder: (ikke på valg)                            Astri Gravdal Ruud, Vollen
Medlem: (for 2 år)                               Peter Christiansen, Gjeithus
Vara: (for 1 år)                                     Karl Kristian Thelle, Vollen

Valgkomite:
Leder: (ikke på valg)                            Tom Roger Tuominen Vestfossen
Medlem: (for 1 år)                               Odd-Arne Ørbech, Hvalstad
Vara: (for 1 år)                                      Frode Mathisen, Drammen

Ridderkollegiet:
Leder:                                                  Steinar Kolsgård, Solbergelva
Medlem:                                              Odd Konrad Wallestrand, Solbergelva
Vara:                                                    Odd Arne Ørbech Hvalstad

Hilsen Styret


 

Annonser