Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Bruk av CB-radio i EU

Europa åpnes forhåpentlig snart opp igjen, og mange caravannister føler nok et sug etter å reise nedover i Europa. I den sammenheng er det noe man bør merke seg, før en setter kursen sørover:

Nå må du som sjåfør bruke handsfree for å snakke i CB-radio eller telefon når du f.eks. kjører i Tyskland.

Sjåfører som bruker CB-radio uten handsfree må forvente å få bot. Påbudet ble innført 1. juli 2020, og det gjelder for hele Tyskland og 6-7 andre EU-land.

Også i Sverige risikerer sjåfører å få bot, hvis en bruker walkie talkie i bilen uten handsfree.

Bøtene vil være mellom 100 og 200 Euro i Tyskland. I tillegg må sjåføren forvente at førerkortet blir inndratt i en måned hvis bruk av telefon eller CB-radio fører til at det oppstår en ulykke eller skade på eiendom.

Med andre ord bruk bare kontaktløs drift av telefon og CB-radioen - uten å ta blikket fra veien.

GOD TUR OG KJØR FORSIKTIG!

Mvh
NBCC Reisekomiteen
Harald Arneberg


 

Annonser