Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Aktivitetskalender 2018

Årsmøte:
Tirsdag 06. februar

Styremøter:
1.: Mandag 15. januar
2.: Mandag 12. februar
3.: Mandag 12. mars (samme dato som medlemsmøtet – holdes etter behov)
4.: Mandag 16. april (samme dato som medlemsmøtet – holdes etter behov)
5.: Mandag 07. mai
6.: Mandag 27. august
7.: Mandag 24. september
8.: Mandag 12. november

Teknisk kontroll:
Lørdag 28. april

Medlemsmøter:
1.: Mandag 12. mars
2.: Mandag 16. april
3.: Mandag 15. oktober

Treff:
Vårtreff: 1.-3. juni - (Treffsted ikke endelig avklart)

Julebord:
Lørdag 24. november

Datoer for KLUBBA:
Nr. 1: Ut til medlemmene ca. 15. januar
Nr. 2: Ut til medlemmene ca. 15. mai
Nr. 3: Ut til medlemmene ca. 01. oktober


 

Annonser