Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøtet utsatt igjen

​Smittesituasjonen er fortsatt høy og til dels uavklart, derfor har sentrale myndigheter og Drammen kommune beholdt strenge tiltak. Dette gjør at vi kan bare holde møte for medlemmer som bor i Drammen kommune. Styret finner det derfor riktig å utsette årsmøtet på ubestemt tid, inntil smittesituasjonen er mer under kontroll.

Vi kommer tilbake med SMS til alle medlemmer som har oppgitt mobilnummer i medlemskartoteket, så snart ny dato er fastsatt.

Hilsen Styret


 

Annonser