Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøtet 2021

Årsmøtet avholdes i Norsk Folkehjelps lokaler på Gulskogen onsdag 10.02 klokka 19.00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og revisors melding
6. Innkomne forslag/saker
7. Budsjettforslag for 2021
8. Valg
9. Avslutning

Dere som har vært medlem i NBCC avd. Drammen og Omegn i 10, 25, 30 eller 40 år har rett til årsmerke med diplom. Slike merker/diplomer blir ikke lenger sendt ut, men blir derimot delt ut på årsmøtet. Vi ønsker å hedre dere på vårt årsmøte onsdag 10. februar Kl. 19.00 på Norsk Folkehjelps lokale på Gullskogen. Dere er derfor spesielt invitert til årsmøtet, og håper at dere har anledning til å møte. Vi må ta et forbehold om at koronasituasjonen tillater at vi avholder årsmøtet. Det vil bli sendt ut SMS nærmere årsmøtedatoen om dette.

Av hensyn til bestilling av antall merker og servering ønsker vi at dere gir meg tilbakemelding på SMS (995 99 226) innen 1. februar om dere kommer.


Styrets årsmelding for 2020

Norsk Bobil og Caravan Club avd. Drammen og Omegn.

Medlemstall:
Avdelingen har 450 medlemmer pr. 08.12.20. Vi har fått 40 nye medlemmer i 2020, mens 70 har meldt seg ut. Dvs. en nedgang på 30. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til NBCC avd. Drammen og Omegn.

Styret har i 2020 bestått av:
På årsmøtet i februar ble Steinar Kolsgård valgt som ny leder for ett år. Steinar har tidligere vært leder i flere perioder. Som ny nestleder valgte årsmøtet Helge Haug. Øvrige i styret har vært: Elin Thorsrud (sekretær), Hege Liverud (kasserer) og Tom Steiner (styremedlem). Per Arne Iversen og Arne Flatebø har vært varamedlemmer til styret og blitt innkalt til alle styremøtene.

Revisor:
Astrid Gravdal Ruud (leder), Peter Christensen (medlem) og Karl Kristian Thelle (varamedlem).

Valgkomité:
Tom Roger Tuominen (leder), Odd-Arne Ørbech (medlem) og Jorunn Solbakken (varamedlem).

Ridderkollegium:
Steinar Kolsgård (leder), Trygve Solbakken (medlem) og Odd-Arne Ørbech (varamedlem).

Møter og tilstelninger/aktiviteter:
Årsmøtet ble avholdt mandag 10. februar i lokalene til Norsk Folkehjelp på Gulskogen. Der møtte det 23 medlemmer.

I meldingsåret er det avholdt 4 styremøter og det er behandlet 17 saker. På grunn av den spesielle situasjonen landet har vært i, med stor smittefare nesten hele 2020, er flere styremøter blitt avlyst. Vi kan si at Covid-19 har så å si lammet all aktivitet i foreningen dette året.

Foruten avvikling av årsmøtet har vi bare klart å arrangere et medlemsmøte i 2020. Dette hadde for øvrig god oppslutning. Det møtte over 30 medlemmer hos Askjems ved Tønsberg 10. mars, dette på tross av at det var noen som meldte avbud på grunn av korona-situasjonen. Medlemsmøtet ble holdt helt i starten av koronavirusutbruddet, og ingen ante nok da at situasjonen skulle utvikle seg så dramatisk. En uke senere hadde det nok ikke blitt holdt noe medlemsmøte.

Tema som var satt opp for møtet var: 1. Bruk av gass i campingvogn/bobil. Hvilke muligheter gir NX-10 utover å være en gassalarm? 2. Hvordan se på TV i bobilen/campingvogna via nettet, uten parabol- eller RiksTV-antenne?

På grunn av sykdom gikk første punkt delvis ut, men ansatte hos Askjems ga de frammøtte en generell informasjon om bruk av gass i campingvogn og bobil.  Videre fikk de høre om hvilke muligheter de har for å se på TV i bobilen/campingvogna via nettet, uten parabol- eller RiksTV-antenne.

Askjems hadde medlemsbutikken åpen for anledningen. Her var det muligheter for å gjøre en handel med gode rabatter på enkelte varer. Selvsagt var det også anledning til å ta en titt på nye og brukte campingvogner og bobiler.

Det planlagte medlemsmøtet i oktober måtte avlyses. Det samme med den tekniske kontrollen, som NBCC avd. Drammen og omegn arrangerer hvert år.

Også de to planlagte treffene i 2020, på Beverøya og Morudstranda, fant styret riktig å avlyse pga. den spesielle situasjonen som landet var oppe i.

Det som har vært avgjørende for styrets vurdering i forhold til ulike planlagte arrangement har vært myndighetenes påbud, råd og veiledning. Ut fra en helhetsvurdering og hva som er viktigst i livet fant styret det riktig å minimere all aktivitet. Vi må se framover og håpe på bedre tider i 2021.

Også julebordet fant styret riktig å avlyse.

Utdelte medlemsmerker og utmerkelser i 2020:
I 2020 fikk 2 medlemmer nål og diplom for langt medlemskap. Utmerkelsen gikk til Rolf Arne Fagerthun, for 25 års medlemskap, og til Anette og Kjetil Ebbestad, for 10 års medlemskap. Hege Liverud fikk diplom og kopp som årets ildsjel.

Representasjon:
Steinar Kolsgård representerte klubben på regionsamlingen på Kongsberg i november.

Medlemskontakt:
Klubbavisa «Klubba» har som vanlig kommet ut med tre nummer. Vi har også egen facebook-side med 141 medlemmer.

 

Valgkomiteens innstilling:

Styret:
Leder (for 2 år):                       Helge Haug, Solbergelva - tlf.: 930 01 444
Nestleder (for 1 år):                  Steinar Kolsgård, Solbergelva - tlf.: 908 55 324
Sekretær (ikke på valg):            Elin Thorsrud, Lierstranda - tlf.: 908 88 359
Kasserer (for 2 år):                    Jorunn Solbakken, Mjøndalen - tlf.: 906 95 735
Styremedlem (ikke på valg):      Tom Steiner, Mjøndalen - tlf.: 995 83 643
1. vara til styret (for 1 år):          Arne Flatebø, Lierskogen - tlf.: 995 99 226
2. vara til styret (for 1 år):          Inger-Lill Portaasen, Mjøndalen – tlf.: 915 86 851

Revisorer:
Leder (for 2 år):                        Astrid Gravdal Ruud, Vollen - tlf.: 959 70 194
Medlem (ikke på valg):             Peter Christensen, Geithus - tlf.:  905 84 200
Vara (for 1 år):                          Karl Kristian Thelle, Vollen i Asker – tlf.: 483 09 817

Valgkomite:
Leder (for 2 år):                        Tom Roger Tuominen, Vestfossen - tlf.: 908 35 431
Medlem (ikke på valg):             Odd-Arne Ørbech, Hvalstad - tlf.: 954 12 350
Vara (for 1 år):                          Jorunn Solbakken, Lierstranda - tlf.: 908 88 359

Ridderkollegiet:
Leder:                                       Steinar Kolsgård, Solbergelva - tlf.: 908 55 324
Medlem:                                  Trygve Solbakken, Solbergelva - tlf.: 958 93 253
Vara:                                        Odd-Arne Ørbech, Hvalstad - tlf.: 954 12 350 

Annonser