Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 6. februar 2018

Innkalling til årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes i Norsk Folkehjelps lokaler på Gulskogen tirsdag 06.02 klokka 19.00

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen

4. Styrets årsberetning

5. Revidert regnskap og revisors melding

6. Innkomne forslag/saker

7. Budsjettforslag for 2018

8. Valg

9. Avslutning

Medlemmer som har vært medlem i 10, 25, 30 eller 40 år bes i særdeleshet om å møte fram, så vi kan få hedret dem med merke. Slike merker blir ikke lenger sendt ut, de deles ut dersom vedkommende medlem er til stede på årsmøtet. Derfor hadde det også vært fint om de som vet de har krav på merke, kunne gitt oss et vink om de kommer eller ikke, så vi kan ha riktig antall merker til utdeling på årsmøtet.

Av hensyn til servering må vi be dere gi beskjed til 995 99 226 (send gjerne SMS) om dere kommer på årsmøtet.

 

Styrets årsmelding for 2017

Norsk Bobil og Caravan Club avd. Drammen og Omegn.

Medlemstall:
Avdelingen har 482 medlemmer pr. 21.12.17. Dette er en økning på ca. 100 i forhold årsskiftet 2016/2017. Hovedårsaken til denne økningen skyldes at vi har fått overført 95 medlemmer fra avdelingen i Asker og Bærum som ble nedlagt i 2017. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til NBCC avd. Drammen og Omegn.

Styret har i 2017 bestått av:
Sverre Hermansen (leder), Terje Stabæk-Jahr (nestleder fram til 26. oktober), Steinar Kolsgård (styremedlem og nestleder fra til 26. oktober), Arild Johansen (kasserer fram til 1. august), Hege Liverud (kasserer fra til 1. august), Sissel Stabæk-Jahr (sekretær fram til 26. oktober), Arne Flatebø (varamedlem og sekretær fra til 26. oktober), Tom Steiner (varamedlem).

Revisor:
Trygve Solbakken (leder), Peter Christensen (medlem) og Bjørn Moen (varamedlem).

Valgkomité:
Steinar Kolsgård (leder), Gunhild Flatebø (medlem) og Endre Holstad (varamedlem)

Ridderkollegium:
Tormod Kristensen (leder), Trygve Solbakken (medlem) og Marit Borgvad (varamedlem)

Møter og tilstelninger/aktiviteter:
Årsmøtet ble avholdt 7.2.17 i lokalene til Norsk Folkehjelp på Gulskogen. Der møtte det 20 personer. Styret har i meldingsåret avholdt 8 møter. Det er, av ulike grunner, blitt gjort flere rokeringer i styret i løpet av året (se styreoversikten ovenfor).

Det er holdt 2 medlemsmøter i 2017. Et tirsdag 4. april, hos Buskerud Antirust AS på Gullskogen, der rustbehandling var tema. Det møtte knappe 20 medlemmene hos Buskerud Antirust.
Det andre medlemsmøtet ble holdt i lokalene til Folkehjelpa 9. oktober. Erik Løkken fra Bulder på Solbergmoen presenterte hva verkstedet kan tilby medlemmene i NBCC avd. Drammen og Omegn og Markus Firdaous fra Bilparadiset orienterte om hva som skal til for å få bilen til å skinne. Det møtte 28 personer, inkl. de to foredragsholderne.

Den tekniske kontrollen, som NBCC avd. Drammen og Omegn arrangerer hver vår, ble avviklet på Drammen Trafikkstasjon på Lierstranda lørdag 29. april. I år møtte det i alt 23 bobiler og 4 campingvogner. Dette er vi godt fornøyde med. 19 ekvipasjer kjøpte godkjenningsmerket, som bevis på at de har foretatt kontrollen.

Det var planlagt 2 treff i meldingsåret; på Hadeland Glassverk helgen 9.-11. juni og Morudstranda Camping helga 1.-3. september. Begge treffa ble avlyst da det meldte seg for få deltakere.

Klubben inviterte til julebord for medlemmene på Gimle Grendehus, Vestre Sponeveien 396, 3340 Åmot lørdag 25. november. Det møtte 24 medlemmer.

Utdelte medlemsmerker i 2017:
Det er ikke utdelt medlemsmerker i 2017.

Representasjon:
Sverre Hermansen og Arild Johansen møtte på regionssamling på Kongsberg.

Medlemskontakt:
Klubbavisa «Klubba» har kommet ut med tre nummer i 2017. Vi har også egen facebook-side med 110 medlemmer.

 

Valgkomiteens innstilling:

Styret:
Leder (for 1 år):                             Steinar Kolsgård, Solbergelva
Nestleder (for 2 år):                      Steinar Weseth, Spikkestad
Sekretær (for 2 år):                        Per Arne Iversen, Drammen
Kasserer (for 1 år):                         Hege Liverud, Drammen
Styremedlem (for 1 år):                 Tom Steiner, Mjøndalen
1. vara til styret (for 1 år):               Arne Flatebø, Lierskogen
2. vara til styret (for 1 år):              Øyvind Fossnes, Vollen i Asker

Revisorer:
Leder (for2 år):                             Trygve Solbakken, Solbergelva - tlf.: 958 93 253
Medlem (for 1 år):                         Peter Christensen, Geithus – Tlf.:  905 84 200
Vara (for 1 år):                               Bjørn Moen, Krokstadelva

Valgkomite 2018:
Leder (for 2 år):                             Tom Roger Tuominen, Vestfossen – tlf.: 908 35 431
Medlem (for 1 år):                         Odd-Arne Ørbech, Hvalstad – tlf.: 954 12 350
Vara (for 1 år):                               Sverre Hermansen, Drammen -

Ridderkollegiet:
Leder:                                            Thormod W. Kristensen, Lier - Tlf.: 917 43 415
Medlem:                                        Trygve Solbakken, Solbergelva - Tlf.: 958 93 253
Vara:                                              Thomas Wetterstad, Vestfossen - Tlf.: 472 94 766


 

Annonser