Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2020

Årsmøtet avholdes i Norsk Folkehjelps lokaler på Gulskogen mandag 10.02 klokka 19.00

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og revisors melding
6. Innkomne forslag/saker
7. Budsjettforslag for 2020
8. Valg
9. Avslutning

Alle som har vært medlem i 10, 25, 30 eller 40 år bes i særdeleshet om å møte fram, så vi kan få hedret dem med merke. Slike merker blir ikke lenger sendt ut, de deles ut dersom vedkommende medlem er til stede på årsmøtet. Dere som veit at dere har rett til merke vil vi be om å gi oss beskjed om dere kommer på årsmøtet. Dette for at vi skal ha riktig antall merker til utdeling på møtet.

Av hensyn til servering må vi be dere gi beskjed til 995 99 226 (send SMS) om dere kommer på årsmøtet.

 

Styrets årsmelding for 2019

Norsk Bobil og Caravan Club avd. Drammen og Omegn.

Medlemstall:
Avdelingen har 476 medlemmer pr. 26.11.19. Vi har fått 85 nye medlemmer i 2018, mens 68 har meldt seg ut. Dvs. en økning på 17. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til NBCC avd. Drammen og Omegn.

Styret har i 2019 bestått av:
Det ble ikke valgt ny leder på årsmøtet i 2019. Styret fikk fullmakt, sammen med valgkomiteen, til å finne ny leder. Steinar Weseth (nestleder) har fungert som leder fram til Steinar Kålsgård igjen ble bedt om å lede forrenningen. Øvrige i styret har vært: Per Arne Iversen (sekretær), Hege Liverud (kasserer) og Tom Steiner (styremedlem). Øyvind Fossnes, Steinar Kolsgård (fram til han igjen ble styreleder) og Arne Flatebø har vært varamedlemmer til styret og blitt innkalt til alle styremøtene.

Revisor:
Trygve Solbakken (leder), Peter Christensen (medlem) og Karl Kristian Thelle (varamedlem).

Valgkomité:
Tom Roger Tuominen (leder), Odd-Arne Ørbech (medlem) og Eli Thorsrud (varamedlem).

Ridderkollegium:
Steinar Kolsgård (leder), Trygve Solbakken (medlem) og Thomas Wetterstad (varamedlem).

Møter og tilstelninger/aktiviteter:
Årsmøtet ble avholdt 11.2.19 i lokalene til Norsk Folkehjelp på Gulskogen. Der møtte det 28 medlemmer.

Styret har i meldingsåret avholdt 7 møter og det er behandlet 43 saker.

Det er arrangert 2 medlemsmøter i 2019. Vi holdt medlemsmøte hos RSA på Gulskogen mandag 25. mars. I alt møtte det ca. 40 medlemmer på dette møtet, som denne gangen først og fremst var myntet på medlemmer med bobil. Vi fikk høre om fjæringssystem, støttesystem, tillhengerfeste etc. Per Åkerblom fra AL-KO KOBER AB i Gøteborg informere om hvilke muligheter vi har for å få en bobil vi kan være enda bedre fornøyd med.

På medlemsmøtet 14. oktober, som ble holdt på Lierskogen Samfunnshus, møtte det ca. 35 medlemmer. Tema denne kvelden var; litiumbatterier og solcellestrøm - hvilke fordeler vi som bobil-/campingvogneier har om vi bytter ut forbruksbatteriet til litiumbatteri og montere solcellepanel på taket og hvilke utfordringer dette gir. Til å snakke om dette hadde vi invitert Lars Lekven fra Batteri & Radiatorservice AS i Larvik.

Den tekniske kontrollen, som NBCC avd. Drammen og omegn arrangerer hvert år, var i år 27. april. Her får du sjekket gassanlegget i bobilen/vogna og får en «helsestatus» på bilen. Begge deler er viktig med tanke på sikkerhet. I alt møtte det 29 bobiler og 6 campingvogner til den årlige tekniske sjekken hos Statens vegvesen på Lierstranda. Så langt har denne tekniske kontrolldagen vært åpen for både medlemmer og de som ikke er medlemmer i klubben. Fra og med 2020 vil medlemmer få førsteretten. Tilbud til ikkemedlemmer blir begrenset. Disse vil bli tatt på slutten av dagen, om det er kapasitet til det. Det vil bli satt en begrensning på 35 ekvipasjer, samme antall som fikk gjennomført kontrollen i 2019. Dato for kontrollen i 2020 er satt til lørdag 25. april.

Det ble arrangert 2 treff i meldingsåret; på Beverøya helgen 24.-26. mai og Morudstranda Camping helga 23. til 25. august. Styret er godt fornøyde med oppslutningen om begge treffa. På Beverøya-treffet deltok 35 ekvipasjer, mens det kom 15 på treffet i Begnadalen.  

Klubben inviterte til julebord for medlemmene på Norsk Folkehjelp på Gulskogen i Drammen lørdag 16. november. Det møtte 24 personer.

Utdelte medlemsmerker i 2019:
I 2019 fikk 6 medlemmer nål og diplom for langt medlemskap. Disse var: Gerd Wiger og Per Arne Olsen (10 år), Kåre Arvid Orten (30 år), Mogens Pedersen, Maria Lovise Jørgensen og Steinar Kolsgård (30 år).

Representasjon:
Steinar Kolsgård representerte klubben på regionsamlingen på Kongsberg i november.

Medlemskontakt:
Klubbavisa «Klubba» har kommet ut med tre nummer i 2019. Vi har også egen facebook-side med 135 medlemmer.

 

Valgkomiteens innstilling:

Styret:
Leder (for 1 år):                        Steinar Kolsgård, Solbergelva - tlf.: 908 55 324
Nestleder (for 2 år):                 Helge Haug, Solbergelva - tlf.: 930 01 444
Sekretær (for 2 år):                  Elin Thorsrud, Lierstranda - tlf.: 908 88 359
Kasserer (ikke på valg):             Hege Liverud, Drammen - tlf.: 414 33 121
Styremedlem (ikke på valg):     Tom Steiner, Mjøndalen - tlf.: 995 83 643
1. vara til styret (for 1 år):          Arne Flatebø, Lierskogen - tlf.: 995 99 226
2. vara til styret (for 1 år):          Per Arne Iversen, Drammen - tlf.: 906 53 766

Revisorer:
Leder (for 2 år):                        Astrid Gravdal Ruud, Vollen - tlf.: 959 70 194
Medlem (ikke på valg):             Peter Christensen, Geithus - tlf.:  905 84 200
Vara (for 1 år):                          Karl Kristian Thelle, Vollen i Asker – tlf.: 483 09 817

Valgkomite:
Leder (for 2 år):                        Tom Roger Tuominen, Vestfossen - tlf.: 908 35 431
Medlem (ikke på valg):             Odd-Arne Ørbech, Hvalstad - tlf.: 954 12 350
Vara (for 1 år):                          Jorunn Solbakken, Mjøndalen - tlf.: 906 95 735

Ridderkollegiet:
Leder:                                       Steinar Kolsgård, Solbergelva - tlf.: 908 55 324
Medlem:                                   Trygve Solbakken, Solbergelva - tlf.: 958 93 253
Vara:                                        Odd-Arne Ørbech, Hvalstad - tlf.: 954 12 350


 

Annonser