Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender for 2022http://www.nocc.no/lokal/drammen/Sider/Aktivitetskalender-for-2019.aspxAktivitetskalender for 2022

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøtet 2019

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap og revisors melding
6. Innkomne forslag/saker
7. Budsjettforslag for 2019
8. Valg
9. Avslutning

Alle som har vært medlem i 10, 25, 30 eller 40 år bes i særdeleshet om å møte fram, så vi kan få hedret dem med merke. Slike merker blir ikke lenger sendt ut, de deles ut dersom vedkommende medlem er til stede på årsmøtet. Dere som veit at dere har rett til merke vil vi be om å gi oss beskjed om dere kommer på årsmøtet. Dette for at vi skal ha riktig antall merker til utdeling på møtet.

Av hensyn til servering må vi be dere gi beskjed til 995 99 226 (send SMS) om dere kommer på årsmøtet.

 

Styrets årsmelding for 2018

Norsk Bobil og Caravan Club avd. Drammen og Omegn.

Medlemstall:
Avdelingen har 463 medlemmer pr. 12.12.18. Vi har fått 48 nye medlemmer i 2018, mens 72 har meldt seg ut. Dvs. en nedgang på 24. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til NBCC avd. Drammen og Omegn.

Styret har i 2018 bestått av:
Steinar Kålsgård (leder), Steinar Weseth (nestleder), Per Arne Iversen (sekretær), Hege Liverud (kasserer), Tom Steiner (styremedlem). Øyvind Fossnes og Arne Flatebø har vært varamedlemmer til styret og blitt innkalt til alle styremøtene.

Revisor:
Trygve Solbakken (leder), Peter Christensen (medlem) og Bjørn Moen (varamedlem).

Valgkomité:
Tom Roger Tuominen (leder), Odd-Arne Ørbech (medlem) og Per Arne Iversen (varamedlem).

Ridderkollegium:
Tormod Kristensen (leder), Trygve Solbakken (medlem) og Thomas Wetterstad (varamedlem).

Møter og tilstelninger/aktiviteter:
Årsmøtet ble avholdt 6.2.18 i lokalene til Norsk Folkehjelp på Gulskogen. Der møtte det 22 medlemmer. Styret har i meldingsåret avholdt 6 møter.

Det er holdt 2 medlemsmøter i 2018. Vi holdt medlemsmøte på Folkehjelpa på Gulskogen tirsdag 17. april. Knapt 20 medlemmer møtte opp for å høre hva Kenneth Olsen fra Spot-On AS kan tilby bobileiere av tilleggsutstyr for ettermontering på bobiler. Olsen orienterte om bl.a. hydrauliske støttebein til bobiler, luftfjæring som øker komforten i bobilen og at ettermontering av elektronisk håndbrekk er utstyr som gjør bobillivet enda litt enklere og mer komfortabelt.

Hele 65 medlemmer møtte opp på medlemsmøtet 15. oktober, som denne gangen ble holdt på Campinggården i Lier. Både Campinggården og vi ble tatt litt på senga av det store oppmøtet, men vi gledet oss stort over det. Tema for kvelden var; «Høstens nyheter på campingfronten» og «Remapping av bobilens software».

Den tekniske kontrollen, som NBCC avd. Drammen og omegn arrangerer hvert år, var i år 28. april. Her får du sjekket gassanlegget i bobilen/vogna og får en «helsestatus» på bilen. Begge deler er viktig med tanke på sikkerhet.

I alt møtte det 19 bobiler og 4 campingvogner til denne årlige tekniske sjekken. Dette har vært et fast arrangement i flere år, der Statens vegvesen og Campinggården stiller velvillig opp for å sjekke de fremmøte kjøretøyene. På det meste har det tidligere vært dobbelt så mange bobiler/campingvogner, enn de 23 ekvipasjene som møtte opp i år. Styret hadde håpet på at enda flere medlemmer hadde benyttet seg av dette gratistilbudet, som har så stor betydning for sikkerhet for campere, men er selvsagt glad for de som kom.

Det ble arrangert 2 treff i meldingsåret; på Beverøya helgen 1.-3. juni og Morudstranda Camping helga 31. august til 2. september. Styret er godt fornøyde med oppslutningen om begge treffa. På beverøya-treffet fikk vi 24 ekvipasjer, mens det kom 19 på treffet i Begnadalen.  

Klubben inviterte til julebord for medlemmene på Norsk Folkehjelp på Gulskogen i Drammen lørdag 24. november. Det møtte 24 medlemmer.

Utdelte medlemsmerker i 2018:
Følgende medlemmer fikk tildelt hedersbevisning (nål og diplom) på årsmøtet i februar: Steinar Didriksen (25 år), Unni og Willy Henningsen (10 år) og Torbjørn Dahl (10 år). Vi gratulerer alle og håper at de får mange fine år i NBCC i tiden framover!

Representasjon:
Steinar Kolsgård representerte klubben på regionsamlingen på Kongsberg 4. november.

Medlemskontakt:
Klubbavisa «Klubba» har kommet ut med tre nummer i 2018. Vi har også egen facebook-side med 119 medlemmer.

 

Valgkomiteens innstilling:

Styret:
Leder (for 2 år):                          Lars Erik Aurland, Sætre - tlf.: 924 90 792
Nestleder (ikke på valg):             Steinar Weseth, Spikkestad - tlf.: 479 07 037
Sekretær (ikke på valg):               Per Arne Iversen, Drammen - tlf.: 906 53 766
Kasserer (for 2 år):                      Hege Liverud, Drammen - tlf.: 414 33 121
Styremedlem (for 2 år):               Tom Steiner, Mjøndalen - tlf.: 995 83 643
1. vara til styret (for 1 år):             Arne Flatebø, Lierskogen - tlf.: 995 99 226
2. vara til styret (for 1 år):            Øyvind Fossnes, Vollen i Asker - tlf.: 928 55 400

Revisorer:
Leder (ikke på valg):                     Trygve Solbakken, Solbergelva - tlf.: 959 75 975
Medlem (for 2 år):                        Peter Christensen, Geithus - tlf.:  905 84 200
Vara (for 1 år):                              Karl kristian Thelle, Asker – tlf.: 930 32 867

Valgkomite 2019:
Leder (ikke på valg):                      Tom Roger Tuominen, Vestfossen - tlf.: 908 35 431
Medlem (for 2 år):                        Odd-Arne Ørbech, Hvalstad - tlf.: 954 12 350
Vara (for 1 år):                               Elin Thorsrud, Lierstranda - tlf.: 908 88 359

Ridderkollegiet:
Leder:                                           Thormod W. Kristensen, Lier - tlf.: 917 43 415
Medlem:                                       Trygve Solbakken, Solbergelva - tlf.: 959 75 975
Vara:                                             Thomas Wetterstad, Vestfossen - tlf.: 472 94 766


 

Annonser