Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Hvem gjør hva i 2019

                            Styret og komite

 

Leder:                                            Camilla Berg                       94188768

Nestleder:                                      Unni Ødegård                    95860006    

Sekretær:                                       Berit Johansen                    90162739

Kasserer                                         Cato Ringsrud                    90933848​

Styremedlem:                                 Marit Granaas                    41541562

Vararepresentant:                          Jack Lilleborgen                   91151601

 

 

 Aktivitetskomiteen:

Cecilie og Cato Ringsrud                                                           

Ulrika Antonsseen/Michael Johansen                                         TLF: 98634553

Bjørg og Jack Lilleborgen                                                            TLF: 91151601

Roar Johansen                                                                           TLF: 41665785

Jon Christian Julsheim                                                               TLF: 94498916

Berit Johansen og Ketil Eliassen                                                 TLF: 90162739


Redaksjonen Go`turen:

Cecilie Ringsrud                                                                        TLF: 90630338

Gerd Snoen                                                                              TLF: 90109487

Adresse til bladet:

Cecilie Ringsrud, olsokveien 34A, 1727 Sarpsborg

Epost: cringsr@online.no

TLF: 90630338

 

Teknisk og trafikksikkerhetskomitê:

Bernt Granaas                                                                            TLF: 41452805

Kjell Holt                                                                                    TLF: 90569960

Finn Stubberud                                                                          TLF: 95727009

Nils Albert Larsen                                                                       TLF: 95820880

Jørgen Snoen                                                                              TLF: 91169294

 

 

Ridderkollegiet:

Berit Johansen                                                                             TLF: 90162739

Randi Andresen                                                                           TLF: 95036303

Bernt Granaas                                                                              TLF: 41452805

 

Revisorer:

Svein Arne Thorbjørnsen                                                              TLF: 90912556

Jørgen Snoen                                                                               TLF: 91169294

Kjell Kåre Holt (vara)                                                                   TLF: 90569960

 

Valgkomiteen:

Berit og Oddvar Sundell                                                               TLF: 95278681

Helge Jensen                                                                                TLF: 95027330

Jørgen Snoen                                                                               TLF: 91169294


Regiontreffverter:

Marit og Bernt Kr. Granaas                                              TLF: 41541562/41452805


Hjemmeside:

Hjemmesideansvarlig: Pål Berg,Epost: p-k-berg@getmail.no

 

 

  

 

 

Annonser