Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Hvem gjør hva i 2019

                            Styret og komite

 

Leder:                                            Camilla Berg                       94188768

Nestleder:                                      Unni Ødegård                    95860006    

Sekretær:                                       Berit Johansen                    90162739

Kasserer                                         Cato Ringsrud                    90933848​

Styremedlem:                                 Marit Granaas                    41541562

Vararepresentant:                          Jack Lilleborgen                   91151601

 

 

 Aktivitetskomiteen:

Cecilie og Cato Ringsrud                                                           

Elisabeth Aarum og Tom Vidar Walter                                TLF: 97021462 / 91721448

Vigdis og  Henrik Steffen                                                   TLF: 47486693 / 95465415

Kjell Kåre og Solveig Holt                                                   TLF: 90569960

Berit Johansen og Ketil Eliassen                                          TLF: 90162739


Redaksjonen Go`turen:

Cecilie Ringsrud                                                                        TLF: 90630338

Gerd Snoen                                                                              TLF: 90109487

Adresse til bladet:

Cecilie Ringsrud, olsokveien 34A, 1727 Sarpsborg

Epost: cringsr@online.no

TLF: 90630338

 

Teknisk og trafikksikkerhetskomitê:

Bernt Granaas                                                                            TLF: 41452805

Egil Grønn                                                                                 TLF: 91100164

Oddvar Sundell                                                                          TLF: 95278681

Kjell T. Bjerknes                                                                         TLF: 41209644

Jan Erik Kristiansen  (ikke i komiteen)                                  Stiller som slektriker

 

 

Ridderkollegiet:

Berit Johansen                                                                             TLF: 90162739

Randi Andresen                                                                           TLF: 95036303

Bernt Granaas                                                                              TLF: 41452805

 

Revisorer:

Svein Arne Thorbjørnsen                                                              TLF: 90912556

Jørgen Snoen                                                                               TLF: 91169294

Berit Sundell

 

Valgkomiteen:

Egil Grønn                                                                                   TLF: 9110164

Torger Ivar Karlsen                                                                       TLF: 91121019

Kjell T. Bjerknes                                                                           TLF: 41209644


Regiontreffverter:

Marit og Bernt Kr. Granaas                                              TLF: 41541562/41452805


Hjemmeside:

Hjemmesideansvarlig: Pål Berg,Epost: p-k-berg@getmail.no

 

 

  

 

 

Annonser