Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Nyhetsarkiv

Styret og komite

 

Leder:                                                Unni Ødegård                      TLF: 95860006

Nestleder:                                          Knut Fjeld                            TLF: 69140636   

Sekretær:                                           Camilla Berg                         TLF: 94189114

Kasserer                                             Wegar Hauge                       TLF: 92045606

Styremedlem:                                     Berit Johansen                      TLF: 90162739

Styremedlem:                                     Marit Granaas                      TLF: 41541562

Vararepresentant:                               Helge Olsen                         TLF: 90038674

 Aktivitetskomiteen:

Gerd og Svein Arne Thorbjørnsen                                                   TLF: 90912556

Unni og Tor Nordstrand                                                                 TLF: 98634553

Bjørg Kristiansen og Knut Fjeld                                                       TLF: 95775469

Bjørg og Jack Lilleborgen                                                                 TLF: 91151601

Roar Johansen                                                                                TLF: 41665785

Jon Christian Julsheim                                                                    TLF: 94498916

 

Redaksjonen Go`turen:

Cecilie Ringsrud                                                                             TLF: 90630338

Gerd Snoen                                                                                    TLF: 90109487

Adresse til bladet:

Cecilie Ringsrud, olsokveien 34A, 1727 Sarpsborg

Epost: cringsr@online.no

TLF: 90630338

 

Teknisk og trafikksikkerhetskomitê:

Kjell Holt                                                                                         TLF: 90569960

Helge Jensen                                                                                   TLF: 69131373

Henrik Steffen                                                                                TLF: 47486693

Bernt Granaas                                                                                 TLF: 41452805

 

 

Ridderkollegiet:

Berit Johansen                                                                                TLF: 90162739

Randi Andresen                                                                             TLF: 95036303

Bernt Granaas                                                                                TLF: 41452805

 

Revisorer:

Svein Arne Thorbjørnsen                                                                TLF: 90912556

Arne Høyås                                                                                    TLF: 90533100

Cato Ringsrud (vara)                                                                      TLF: 90933848

 

Valgkomiteen:

Helge Olsen                                                                                   TLF: 90038674

Marit Granaas                                                                                TLF: 41541562

Jon Christian Julsheim                                                                    TLF: 94498916

 

Regiontreffverter 2015:

Unni Ødegård                                                                               TLF: 95860006

Helge Olsen                                                                                   TLF: 90038674

 

DNS/Pinsetreffkontakter 2015:

 

Gerd og Jørgen Snoen                                                                   TLF: 91169294

Unni Ødegård og Helge Olsen                                                      TLF: 90038674

Hjemmeside:

Hjemmesideansvarlig: Pål Berg,Epost: p-k-berg@getmail.no

 

 

  

 

 

Annonser