Egne aktiviteter

 

 

Aktivitetskalender 2017http://www.nocc.no/lokal/bergen/Sider/Aktivitetskalender-2017.aspxAktivitetskalender 201724.11.2016 18:00:00
Årsmøte 2017http://www.nocc.no/lokal/bergen/Sider/Årsmøte-2017.aspxÅrsmøte 201708.02.2017 19:00:00
Sommertreff 2017http://www.nocc.no/lokal/bergen/Sider/Sommertreff-30.juni-til-2.juli-2017.aspxSommertreff 201730.06.2017 17:00:00
Høsttreff 2017http://www.nocc.no/lokal/bergen/Sider/Høsttreff-2017.aspxHøsttreff 201718.08.2017 18:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 2017

​​

INVITASJON TIL ​​​ÅRSMØTE

Invitasjon til Årsmøte, avd.116. Bergen-Hordaland Onsdag 08. Februar 2017. 

Årsmøte begynner kl. 19.30

Sted: Åsatun, Forvasshaugen 6. 5131 Nyborg.
Festlokalet i kjeller

Hold av datoen.
Det blir servert kaffe og kake fra kl. 18.30

HUSK OG TA MED GYLDIG MEDLEMSKORT TIL ÅRSMØTE
--------------------------------

Oppfordring fra valgkomiteen :

Årsmøte 2017 kommer stadig nærmere, og valgkomiteen oppfordrer igjen medlemmer som har lyst og anledning til å gjøre en innsats for avdelingen.
Enten som styrerepresentanter eller i komitésammenheng.
Ta kontakt med valgkomiteen.
Vi tar i mot forslag innen 25.12. 16 med takk.

Valgene på årsmøte 2017 omfatter styre og komiteer, verv som skal fylles:
I følge Norsk Bobil og Caravan Club’s politikk bør det være, dersom mulig lik
andel av kvinner og menn i styrer og komiteer.
Sier man ja til å ta et styreverv/komite verv, er en også forpliktet til og
utføre sine arbeidsoppgaver. Likeledes ta aktiv del i felles styrearbeid og de
arrangementer styret legger opp til.

Forslag til årsmøte, og kandidater til styreverv må være valg komité og styret i hende
senest 25. desember 2016 innkomne forsalg etter denne dato vil ikke bli akseptert.

Forsalg til kandidater til styret og komiteer sendes skriftlig til valgkomiteens formann:
Anders Vinsrygg epost: svinsry@online.no mobil: 91188922. eller 
Vigdis Olsen, epost: olsen.vigdis115@gmail.com mobil:97061265. 
Jan Åge Pettersen epost:jaapett@bkkfiber.no mobil:95137541. 
Trond Edvardsen epost:trondedv@gmail.com mobil: 90080906

Andre forslag sendes til styret:
styrets leder : Sven Erik Vesse epost: avd116@nocc.no

Kandidater til styret
Leder velges for 1 år
Nestleder velges for 2 år
Kasserer/styremedl. velges for 2 år
Sekretær velges for 1 år
Styremedlem velges for 1 år
Vara 2 stk velges for 1 år

Kandidater til komiteer
Edle drag 3 medlemmer 1 år
Valg komité 3 medlemmer 1 år
+ vara


 

Annonser