Egne aktiviteter

 

 

NBCC Bardu og omegnhttp://www.nocc.no/lokal/barduNBCC Bardu og omegn

NBCC Aktiviteter

 

Medlemsmøte 10.09.16

Møtested: Slåttmoen Camping, Altevatn

Møtedato: 10/9-2016 kl. 16.00

Tilstede fra Styret: Stig Martinsen, Dan Erik Løvli, Tormod Johansen, Thorvald Pettersen, Mona-Lise Furuly, Tore Haugjord, Frank Hjelmseth, Turid Andreassen, Arnfinn Heim.

1.  Litt orientering om nye rabatt avtaler vi har fått til, Gass avtale på Lians, YX Bardufoss, etc, disse skal være på hjemmesida vår og blir lagt ut hær i nærmeste framtid. Rabatt på camping på U4 på Sjøvegan og på Tromsdalen Camping.


2.  Vi har fått ordnet en lekkasjetester for gass. Dette er noe alle kan få tilbud om få testet ut på deres enheter.

3.  Facebook side, ikke alle som har dette, mer info må komme ut på hjemmesida vår. Denne sliter vi noe med, da den er fryktelig tungvindt i bruk, men vi prøver å få til en ordning på dette.


4.  Hva med å sende ut mail/sms med nyheter og info klubben vil ha ut til sine medlemmer, og info fra Slåttmoen for de som står der oppe, dette ser styret nærmere på.

5.  Strømfakturaer ble sendt ut med feil konto nr. Det ble opplyst om dette på Facebook, men ikke alle som er der, så ikke alle som har fått det med seg. Dette blir fulgt opp av revisor og kasserer, for å se at alle får betalt til rett kontonr.


6.  Plassfaktura er nå sendt ut med rett kontonr.


7.  Info, som at det er feil konto nr på faktura er også viktig at kommer opp på tavla på Slåttmoen.

8. Forsethmoen lager er nå kjøpt og NBCC avd Bardu og Omegn sin eiendom. Lager er fulltegnet i år og vi har stort press på leie av lager.

9.  Lekeapparat på Campingen. Her er det da en gang slik at alt skal være ''EU godkjent'', dette er ikke så enkelt, og dette må utføres etter gjeldende regler. Forsikring må være på plass for å kunne gjøre dette. Dette er noe styret skal ha en gjennomgang på.

10.  Idemyldring ang. arrangement som julebord/årsmøtefest etc.

11.  Strømmålere, noen som mener disse ikke er riktige, vi må sjekke opp i dette, så ingenting blir feil.

12.  Frank lager til en liste over de som står på Slåttmoen og henger opp denne på servicehuset på Slåttmoen.
 

Takk for oppmøtet og vel møtt til neste medlemsmøte.

Mvh Styret​

Mvh. NBCC avd. Bardu og Omegn

Dan Erik Løvli

Sekretær

91192804

Dan.erik87@gmail.com


 

Annonser