Egne aktiviteter

 

 

Innkalling til årsmøtet 12. februarhttp://www.nocc.no/lokal/askim/Sider/innkalling-årsmøtet-2020.aspxInnkalling til årsmøtet 12. februar12.02.2020 18:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Innkalling til årsmøtet 12. februar

​​

​Varsel om og innkalling til årsmøte
onsdag 12. februar 2020 kl 19 
"Glasshuset" på Folkenborg museum ved Mysen
Adr: Narvestadveien 7, 1850 Mysen

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag 29. januar 2020. 

Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager fø​r 
årsmøtet og de blir lagt ut på vår nettside www.nocc.no/lokal/askim etter hvert
som de blir ferdige. De kan også fås ved å ta kontakt på tlf 928 50 572 eller via epost til avd129@nocc.no.

Saksliste for årsmøtet:
  1. Åpning
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning for 2019
  5. Regnskap 2019
  6. Innkomne forslag. Forslag må være styret i hende senest 15. januar
  7. Budsjettforslag for 2020
  8. Valg
  9. Avslutning
Det blir servering av kaffe og noe på bite i.

glasshuset.jpg

 

Annonser