Egne aktiviteter

 

 

Husk årsmøtet 10. februarhttp://www.nocc.no/lokal/askim/Sider/Årsmøtet-2021.aspxHusk årsmøtet 10. februar10.02.2021 13:00:00
Kanontreffet 2021http://www.nocc.no/lokal/askim/Sider/Kanontreffet-2021.aspxKanontreffet 202111.06.2021 13:00:00

NBCC Aktiviteter

 

Husk årsmøtet 10. februar

​​Årsmøte
onsdag 10​. februar 2021 kl 19
i Kirkeby grendehus, Eidsberg

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet
må være styret i hende senest onsdag 13. januar 2021.

Årsmøtedokumentene vil være tilgjengelig for medlemmene senest 27. januar og de blir lagt ut her på denne siden​ etter hvert som de blir ferdige. De kan også fås ved å ta kontakt på tlf 928 50 572 eller via epost til avd129@nocc.no.

Saksliste for årsmøtet:

1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning for 2020
5. Regnskap 2020
6. Innkomne forslag. Forslag må være styret i hende senest 13. januar
7. Budsjettforslag for 2021
8. Valg
9. Avslutning

I grendehuset vil vi utplassere småbord med to plasser på hver side og antibac er plassert ut slik at smittevernreglene følges og det er trygt å delta på møtet. Arrange​​mentet er også meldt inn til Indre Østfold kommune.

 

Annonser