Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

VARSEL OM ÅRSMØTE

VARSEL OM ÅRSMØTE

Med dette varsles det at det vil bli avholdet årsmøte i
NBCC avd.153 Alta 13.02.2017(med forbehold om forandring). Tid og sted vil bli annonsert senere på
hjemmesiden og i Altaposten

Saker som ønskes behandlet må være styret
i hende senest 4 uker før møtet.
Sendes på mail til avd153@nocc.no

Forslag til kandidater, verv sendes
Wilhelm Svane på e-post: wil-sva@online.no
Må være valgkomiteen i hende senest 4 uker før møtet.

Følgende er på valg: Leder, sekretær, to styremedlem
 og to vara.

Innkalling til årsmøte blir annonsert
senest 2 uker før møtet avholdes.

Saksdokumentene legges ut hos:
 Mathisen’s Landbruksservice, Alta Caravan og Batteriservice as
 senest 14 dager før møtet.

Velkommen
Styret 

Annonser

 

 

mathisenhttp://www.mathisen-ls.nomathisen
Alta Caravanhttp://www.altacaravan.noAlta Caravan