Politisk regnskap

​​​​Vi jobber for dine rettigheter som camper

Helt siden vi startet for over 60 år siden, har vi jobbet sammen med offentlige myndigheter for å gjøre det bedre for deg som camper.

I dag er vi Norges største og eldste interesseorganisasjon for campere. Det betyr at vi blir hørt av myndighetene! Men – jo flere medlemmer vi representerer, jo større gjennomslagskraft får vi! Derfor blir vi utrolig glade for alle som betaler sin medlemskontingent og nye medlemmer som vil støtte vårt arbeid!​

Viktige fanesaker som NBCC har fått gjennomslag for

​Fartsgrensen for campingvogner økt fra 70 til 80 km/tOK
Forbud mot fricamping stansetOK
Krav om eget førerkort for campingvogner avvistOK
Lavere registreringsavgift på campingvogner enn hva myndighetene planlaOK
Største tillatte bredde for campingvogner økt fra 2,10 til 2,30 (senere 2,50) meterOK
Tillatt tilhengervekt for de fleste biler økt fra 90 til 100 prosent av bilens egenvektOK
Forbud mot søvn på rasteplasser avvistOK
Enklere opp- og nedjustering av tillatt totaltvekt for campingvogn og bobil der krav om ombygging ikke alltid er påkrevdOK
Fjerning av årsavgift for campingvognerOK
Redusert omregistreringsavgift for campingvogner eldre enn 12 årOK
Likestilling med busser ved senking av størrelse på brannslukkingsapparat fra 6 kilo til 2 kilo for campingvogn og bobil i trafikkOK
Fjerne/redusere årsavgift for campingvogner/bobiler ytterligereOK
Opprettholdelse av EU-typegodkjenninger på campingvognerOK
​Likestilt bomavgift for bobiler mellom 3500 kilo og 7500 kilo med bobiler under 3500 kiloOK
​Likestilt tidsintervall for EU-kontroll for bobiler mellom 3500 kilo og 7500 kilo med bobiler under 3500 kilo (første EU-kontroll når bilen er 4 år, og deretter hvert annet år)OK
​Økning av hastighet for bobiler over 3500 kilo til skiltet hastighetOK
​Fått Statens Vegvesen til å skilte til tømmeanlegg for fritidskjøretøyOK
​Fått kommuner til å fjerne eiendomsskatt på foreningseide campingplasserOK
​Økning av tillatt totalvekt på campingvognOK
​Fjerning av bomavgift på veg for campingvognOK
​Stoppet innføring av ferdsskriver i bobil over 3500 kiloOK
​Fått innført vrakpantordning for campingvogner og bobilerOK
​Fått avklaring på hvordan kontrollregimet fungerer. Ved kontroll er det gjenstående tid på kontrollmerke som gjelder. Hvis tiden er utløpt eller brannslukkingsapparatet ikke er i orden må det inn til firma som godkjenner slike apparaterOK
​NBCC ​har i over 6 år jobbet for å få et unntak fra plan- og bygningslovens krav om 8 meter mellom lave bygg på campingplass der isolerte fortelt inngår. NBCC har fått myndighetene til å forslå et nytt og enklere regelverk der avstanden mellom campingenheter skal være minimum 4 meter. Forslaget har vært på høring, men er i skrivende stund ikke endelig vedtatt.

 

Viktige fanesaker som NBCC arbeider for å få gjennomslag for

Endre førerkort til kl. B til også å omfatte bobil opptil 4250 kiloPågår
​Øke hastighet for campingvogn i Norge til 100 km/t der veien tillater detPågår
​Gjøre stellplassene i Norge sikrere og tilpasset for både campingvogn og bobilPågår
​NBCC har overfor Statens Vegvesen satt fokus på flere forbedringer av rasteplasser der det skal være plass til campingkjøretøyPågår
​NBCC har i samme innsats satt fokus på universell tilpassing. Statens Vegvesen har startet justeringer etter dettePågår
​Gjøre et grønt campingliv enda grønnere uten økte avgifter (Campinglivet er stadfestet av Østfoldforskning som noe av den mest klimavennlige ferie- og fritidsformen)Pågår
​Fjerne eiendsomsskatt på isolerte forteltPågår
​Få kommuner til å endre praksis for bruk av renovasjonsavgift på campingplasserPågår

 

Publisert: 02.12.2014 09:56
Sist endret: 02.03.2022 11:00


 

Annonser